Klimakrise = Vannkrise

Klimaendringene er her, og de blir stadig verre. Området rundt Cape Town har blitt varmere og tørrere, og nå ligger byen an til å gå helt tom for vann før sommeren. Dette er et av de første tilfellene av urban vannkrise, og klimaendringene vil bidra til at slike situasjoner oppstår oftere.

#STOPPKLIMAKRISEN

Jeg vil stoppe klimaendringene og krever at Norge må kutte sine utslipp!

 

Norge må kutte sine utslipp

4 millioner mennesker teller ned til den dagen vannet går tomt i Cape Town, dag null. Kommer ikke regnet snart vil myndighetene i Sør-Afrika stenge av vannkranene helt.

I tillegg til det som nå skjer i Cape Town, har det siste året vært fylt av klimarelaterte katastrofer. Orkaner har rammet USA, og hetebølgene i Sør-Europa har vært så kraftige at de har tatt liv. I Sørøst-Asia ble 40 millioner mennesker rammet av flom, og den vedvarende tørken i Øst- og Nord-Afrika har gjort 20 millioner mennesker avhengig av nødhjelp. Matmangelen der har blitt omtalt som den verste humanitære katastrofen i FNs historie.

Mennesker står i kø på en av Cape Towns vannposter. Alle er pålagt å spare på vannet, og bruker de mer enn dagsgrensa blir de straffet med bøter.
Mennesker står i kø på en av Cape Towns vannposter. Alle er pålagt å spare på vannet, og bruker de mer enn dagsgrensa blir de straffet med bøter.

Norge må kutte sine utslipp

For å stanse ødeleggelsene klimaendringene fører til, må verden kutte sine utslipp dramatisk og veldig raskt. Norske klimagassutslipp spiller her en viktig rolle. I Parisavtalen ble verdens ledere enige om å holde den globale oppvarmingen til 1,5 °C. Her forpliktet alle land seg til å kutte sine utslipp, og summen av kuttene må være stor nok til å begrense temperaturøkningen.

#stoppklimakrisen

Mange rike land allerede er godt i gang med å redusere sine utslipp. Sverige har kuttet sine utslipp med 25 % siden 1990. Men Norge ligger langt bak, og har økt våre utslipp med tre prosent i den samme tidsperioden. Nå er det på tide at Norge også tar sin del av ansvaret og kutter sine utslipp.

HVA MÅ NORGE GJØRE

Første steg for regjeringen må være å sette et høyere utslippsmål for Norge. Før Parisavtalen ble signert satte Norge seg et mål om å kutte våre utslipp med 40 % innen 2030. I følge FNs utregninger er ikke summen av landenes innmeldte mål på langt nær nok til å holde temperaturen under 1.5 °C oppvarming.

2018 er et avgjørende år for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verdens ledere gjøre opp klimaregnskapet. Vi vet vi har et stykke igjen å gå, og Norge må bidra til at vi kommer oss i mål.

Norges rettferdige ansvar

Norges mål om 40 % kutt innen 2030 er ikke godt nok for at vi skal ta vår rettferdige del av innsatsen for å oppnå Parisavtalen. Dersom alle land skulle lagt seg på samme ambisjonsnivå som Norge ville det ført til en global temperaturøkning på 3 °C.

Følgende prinsipper må ligge til grunn når Norge vurderer sitt rettferdige ansvar:

  1. Norges historiske utslipp: Norge har sluppet ut veldig mye klimagasser basert på folketallet vårt. Hvis vi legger verdens totale klimagassutslipp til grunn, har Norge sluppet ut hele sju ganger mer enn det folketallet vårt skulle tilsi. Derfor må vi gå foran og ta de største kuttene.
  2. Norges rikdom: Norge er et veldig rikt land. Vi har tjent mye penger på å selge olje, som i tillegg har bidratt til den globale oppvarmingen. Vi har derfor veldig mye penger som vi kan velge å bruke på å betale for løsninger som trengs for å stoppe klimakrisen. Dette inkluderer også støtte til utviklingsland for å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

I tillegg til et høyere mål må Norge komme i gang med de skikkelige kuttene nasjonalt. Fram til nå har norske regjeringers klimapolitikk vært basert på å betale andre land for at de skal kutte i sine utslipp, sånn at Norge slipper å kutte på hjemmebane. Dette er urettferdig, og det vil heller ikke være nok i lengden. Alle land må kutte i sine egne utslipp for at vi skal klare å snu klimaendringene, og Norge er ikke et unntak.

Derfor må Norge

  • Øke sine ambisjoner om utslippskutt fram mot 2030
  • Kutte egne klimagassutslipp

#STOPPKLIMAKRISEN

Jeg vil stoppe klimaendringene og krever at Norge må kutte sine utslipp!