Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Hvordan vinne over volden?

Kirkens Nødhjelp jobber med mennesker over hele verden mot kjønnsbasert vold. Her forteller noen av dem sine historier.

16 days of activism

25. nov er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer starten på 16 dagers aktivisme. 25. nov – 10. desember er det arrangementer rundt i hele landet:

Les hele saken

Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold er alle typer vold som utøves mot et menneskes vilje og som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn.

Les hele saken

Rammer alle

Kjønnsbasert vold rammer aller flest jenter og kvinner, men gutter og menn kan også rammes. Dette er ofte omgitt av stor grad av stigma og diskriminering.

Globalt rammes 1 av 3 kvinner av kjønnsbasert vold

Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold bryter med retten til et liv fritt fra vold og en rekke lover og konvensjoner for jenter og kvinners rettigheter, som Barne- og Kvinnekonvensjonen.

Les hele saken

Nye bærekraftsmål ble 25. sept. vedtatt i FN

Kjønnsbasert vold hindrer kvinners mulighet til å delta i samfunnet.

Kjønnsbasert vold hindrer økonomisk utvikling.

Kjønnsbasert vold er en hovedårsak til kvinners død og helseskader.

Differ Media

"Å vinne over volden" er produsert i tett samarbeid med Differ Media.