Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Alma Leticia Alvarez Cabrera

Overlevende

Alma Leticia Alvarez Cabrera

I over 20 år levde guatemalske Alma med en voldelig ektemann, og hun brukte mange år på å bestemme seg for å anmelde volden. Nå opplever endelig hun og barna et liv fritt for vold og frykt.

Lenge håpet Alma på at ektemannen skulle forandre seg. Da det ikke skjedde, bestemte hun seg for å ta kontakt med Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), som tilbyr juridisk, psykisk og sosial hjelp til kvinner som opplever vold. De hjalp henne med å bygge en sak mot ektemannen. - Jeg tror at dersom vi skal få slutt på volden som mange familier og kvinner opplever, er det aller viktigste at vi kjenner våre rettigheter og kan melde ifra, sier Alma.

-Som mor synes jeg det er vanskelig og trist å tenke på at jeg har tolerert en slik situasjon i så mange år, forteller Alma.
-Som mor synes jeg det er vanskelig og trist å tenke på at jeg har tolerert en slik situasjon i så mange år, forteller Alma.

Alma mener det er viktig at kvinner prater om kjønnsbasert vold. - Jeg vil oppfordre alle kvinner til å bryte stillheten, og heller prate om volden de blir utsatt for slik at de kan søke hjelp. Hjelp finnes, og dette vil gjøre Guatemala og resten av verden til et bedre sted, et sted uten vold.

Til tross for at det var en vanskelig avgjørelse har Alma aldri angret på at hun anmeldte ektemannen. - Nå opplever vi endelig fred.
Til tross for at det var en vanskelig avgjørelse har Alma aldri angret på at hun anmeldte ektemannen. - Nå opplever vi endelig fred.
Guatemala er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Guatemala her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Guatemala?

I Guatemala har synliggjøring av ulike former for vold mot urfolkskvinner blitt dokumentert og rapportert og en ny lov mot kvinnedrap blitt vedtatt.

 

Tilbake