Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Bogaletch Gebre

Aktivist

Bogaletch Gebre

I deler av Etiopia har andelen omskårne jentebabyer sunket dramatisk. Bogaletch Gebre har mye av æren for det.

Bogaletch Gebre er stifteren av grasrotorganisasjonen Kembatti Mentti Gezzimma (KMG). De har vært Kirkens Nødhjelps partner siden 1997. I alle disse årene har organisasjonen jobbet iherdig for kvinners og jenters reproduktive helse - og det har gitt fantastiske resultater.

I sørlige deler av Etiopia har andelen omskårne jentebabyer sunket dramatisk.  

Store skader

Bogaletch Gebre er selv offer for kjønnslemlestelse. 

- Jeg blødde nesten i hjel, har hun uttalt om prosedyren, som ble utført da hun var tolv. 

Kvinnelig kjønnslemlestelse innebærer prosedyrer som endrer eller skader kvinners kjønnsorganer, uten at det er medisinsk grunn til dette. Rundt 140 millioner kvinner og jenter lever med konsekvensene av kvinnelig kjønnslemlestelse. Skadene kan innebære alvorlige blødninger, problemer med vannlating, infeksjoner, infertilitet og fare for mor og barn i forbindelse med fødsel. 

- Ingenting å gjøre med kultur

I 2013 vant Bogaletch Gebre den prestisjetunge King Baudouin-prisen for arbeidet mot kjønnslemlesting. I forbindelse med det uttalte hun til BBC: 

- Omskjæring har ingenting å gjøre med kultur. Vi vet ikke hvor skikken kommer fra. Hvordan kan noe som dreper kvinner, skader kvinner, skader barn, bli akseptert som kultur?

Praksisen er vanligst i Midtøsten og enkelte land i Afrika, i samfunn der religion ofte har en sentral rolle. KMG jobber gjennom samtalegrupper i lokalsamfunn for å bekjempe kjønnslemlestelse. Her er de religiøse lederne særlig sentrale. 

Kjønnslemlestelse er et sensitivt og tabubelagt tema i mange samfunn. Derfor er samtalegrupper et viktig redskap for å skape rom for å snakke om temaet. Bogaletch Gebre sier følgende til eldre som promoterer kjønnlemlestelse: 

- Din tid har vært. Dette er vår tid, våre barns tid. Vi vill ikke ta livet fra barna våre. Jeg håper du er klok nok til å akseptere det. 

Religiøse ledere viktige

Kirkens Nødhjelp jobber mye med religiøse ledere i Etopia for å bekjempe kjønnslemlestelse. Religion har en sentral posisjon i det etiopiske samfunn, og ledere innenfor de ulike religionene har derfor stor innflytelse på folket. De nasjonale kirkelige institusjonene i Etiopia har nå offentlig erklært nulltoleranse mot omskjæring. De største religiøse institusjonene fordømmer også praksisen og har erklært at verken Bibelen eller Koranen støtter omskjæring. 

Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Etiopia

Tilbake