Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Dr. Parveen Saif

Religiøs leder

Dr. Parveen Saif

Som forfatter velger pakistanske Parveen Saif å la alt hun skriver handle om kvinners rettigheter. Slik forsøker hun å bidra til at kvinner blir hørt i beslutningsprosesser.

I tillegg til å være forfatter er også Parveen poet, lokalpolitiker, sosialarbeider og homeopat. Gjennom arbeidet i lokalsamfunnet har hun observert av kvinner blir knust og undertrykket. - Kvinners mening blir ikke anerkjent, og det ødelegger mange hjem, mener hun. Hun er spesielt opptatt av at kvinner skal få delta i avgjørelser: - I beslutningsprosesser er det mannen som blir prioritert. Hvis menn ikke engang lytter til kvinner og gir dem sine rettigheter i hjemmet, hvordan skal vi da klare å komme dit hen at han lytter i offentlige beslutninger?  

Pakistan er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan her.

Tilbake