Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Hawa Mutuwa

Aktivist

Hawa Mutuwa

I Kongo samarbeider ledere mot vold og for kvinners rettigheter på tvers av religionene. Slik styrker de også den skjøre freden.

Vi treffer Hawa Mutuwa, lederen for det tverreligiøse kvinnenettverket i Bukavu, like etter at hun har deltatt i en demonstrasjon i gatene:

- Vi er et felleskap av mange kvinneorganisasjoner som står sammen for å få flere kvinner på listene til lokalvalget som er annonsert, og for at kvinnedeltakelse skal nedfelles tydelig i valgloven slik den er i grunnloven. Denne dagen har det vært demonstrasjoner ti steder i Nord- og Sør-Kivu, forklarer hun.

- Jeg blir styrket av denne demonstrasjonen. Den gir inspirasjon til å kjempe for kvinners rettigheter. Myndighetene har sett oss – de vet om våre krav nå!

Gjensidig respekt

- Å samles på tvers av religioner er viktig for å bygge forståelse, og for å lære å respektere og elske hverandre, rett og slett. Før var det vanskelig å forstå hverandre. Jeg husker at kristne trodde vi muslimer hadde onde ånder. Det er rart å tenke på nå som vi opplever at vi respekterer hverandre, forteller hun.

Arbeidet de gjør i gruppen vises også tydelig i det muslimske miljøet i byen:

- Før kunne jeg ikke bli sett ute sammen med en annen mann enn min egen eller brødrene mine. Nå kan jeg fritt gå på møter og samarbeide med både menn og kvinner. Mannen min er bare stolt av det. Før var det ikke tillatt for kvinner å være i grupper av menn i moskéen, men nå er det helt i orden.

Interreligiøs autoritet

Det tverreligiøse nettverket representerer også en stor maktfaktor i samfunnet. Sakene religiøse ledere løfter opp som viktige, blir respektert og anerkjent.

- Når vi tar til orde mot vold og undertrykkelse, reduserer vi konflikter og forebygger nye. Sammen har vi laget et dokument som viser hvordan både Bibelen og Koranen underbygger menneskerettighetene. Det skal ut til alle kirker og moskeer i distriktet, og når det forkynnes fra talerstolene vil det skape positive endringer, sier Hawa Mutuwa.

Som både kvinne og muslim vet hun mye om marginalisering og er overbevist om at Kongo hadde vært et bedre land å bo i hvis kvinner hadde fått politisk makt.

- Jeg mener kvinner har en bedre evne til å dele goder og til ikke å bli korrupte! Hadde vi fått bestemme ville kvinners rettigheter blitt håndhevet. Jeg vet at en kvinne kan lede politiske prosesser og bli president, sier hun.

Kirkens Nødhjelp driver omfattende arbeid i Den demokratiske republikken Kongo. Et av våre viktigste arbeidsområder å gi hjelp og støtte til kvinner som har blitt utsatt for vold og overgrep på to rehabiliteringssentre i Nord-Kivu og Bukavu. Her samarbeider vi tett med Dr Denis Mukwege, som driver Panzi-sykehuset for voldsutsatte kvinner, vegg i vegg med det Kirkens Nødhjelps-støttede rehabiliteringssenteret Dorcas hus. Kirkens Nødhjelp jobber også med ulike trossamfunn i Kongo for å forebygge vold og konflikt og bygge fred. Les mer om vårt arbeid i Kongo her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Kongo?


I DR Kongo har 2541 kvinner siden 2011 fått psykososial støtte og opplæring i inntektsgivende arbeid og bidratt til utvikling av en nasjonal protokoll for psykososial helsehjelp for helsearbeidere.

 

Tilbake