Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Joe Mashilo

Aktivist

Joe Mashilo

På en pub i en township i Sør-Afrika møtes menn ukentlig for å prate om hva det vil si å være mann. - Gjennom diskusjonsplattformer for menn kan vi skape en positiv maskulinitet og stanse kjønnsbasert vold, mener Joe, som er ambassadør for prosjektet.

Kjønnsbasert vold er et utbredt problem i townshipen, og det forsterkes av arbeidsledighet og alkoholmisbruk.  Gjennom prosjektet Men as Peacemakers forsøker Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC) å involvere menn i kampen mot kjønnsbasert vold. Som prosjektambassadør i Jouberton Township organiserer Joe såkalte «tavern interventions» på puber i området, der menn får anledning til å diskutere mannsrollen. - For å få menn i samtale må vi møte dem der de er, forteller han.

Tilhørere på pubdialogen i Jouberton Township.
Tilhørere på pubdialogen i Jouberton Township.

Målet med programmet er å oppfordre flere menn til å engasjere seg mot kjønnsbasert vold. - Vi vil at menn skal være aktivt involvert og fordømme handlinger som fører til vold, sier Joe, som mener det er avgjørende å få menn i samtale dersom man skal klare å stanse kjønnsbasert vold. Diskusjonstemaene er det deltakerne selv som bestemmer, og eksempler inkluderer utroskap, alkoholmisbruk, personlig økonomi og maskulinitet. - Det er viktig å snakke om de tingene som kan være årsaker til vold, sier Joe.  

En pubgjest deler sine refleksjoner rundt mannsrollen.
En pubgjest deler sine refleksjoner rundt mannsrollen.

Gjennom dialogene forsøker SACBC å skape en mer positiv maskulinitet. Joe mener det er en link mellom den sosialt konstruerte mannsrollen og kjønnsbasert vold.  - Forståelsen blant mange i Sør-Afrika  er at menn slår. Vi vil at menn skal ta ordet og si, «Nei, det er vi ikke, vi er faktisk mot overgrep», avslutter han.

Joe slår av en prat med deltakerne etter at møtet er over.
Joe slår av en prat med deltakerne etter at møtet er over.

Sør-Afrika er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Sør-Afrika her.

Tilbake