Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Karla R. Lemus Barrios

Aktivist

Karla R. Lemus Barrios

- Å jobbe mot vold mot kvinner krever at du glemmer ordet "jobb", og heller sier, "dette er det jeg gjør, dette er den jeg er", sier Karla, som i over 20 år har kjempet mot kjønnsbasert vold i Guatemala.

Som koordinator i kvinneorganisasjonen Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) arbeider Karla for å utrydde vold mot kvinner i Guatemala. Hun understreker at en helhetlig tilnærming til kjønnsbasert vold er absolutt nødvendig. - Mange tror at vold mot kvinner er lært fra én generasjon til den neste, men vi må også se det store bildet, sier hun, og forteller at GGM jobber med kirker, skoler og andre samfunnsinstitusjoner for å endre strukturer som undertrykker kvinner.

Som koordinator i kvinneorganisasjonen GGM arbeider Karla med å utrydde vold mot kvinner på alle plan i samfunnet.
Som koordinator i kvinneorganisasjonen GGM arbeider Karla med å utrydde vold mot kvinner på alle plan i samfunnet.

Å kjempe mot vold mot kvinner i Guatemala er utfordrende, og Karla forteller at GGMs ansatte opplever motstand fordi de er feminister. - Å være feminist er å være utstøtt fra samfunnet, sier hun. - Men å være feminist er også en mulighet til å få landet vårt til å gro. Det er et personlig valg. Ønsker jeg å være den som taper, eller vil jeg være én av arkitektene bak et samfunn i endring?

Karlas arbeider for at diskusjoner om kjønnsbasert vold skal inkluderes i undervisningen på universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.
Karlas arbeider for at diskusjoner om kjønnsbasert vold skal inkluderes i undervisningen på universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.

Karla engasjeres av tanken på å skape et bedre Guatemala. - Jeg har tre nieser, og jeg vil gjerne at de skal leve i en verden der de ikke trenger å oppleve dette. Jeg kan tenke meg å vite at jeg i det minste gjorde en liten innsats for at ingen av dem skal behøve å oppleve kjønnsbasert vold.

-Det er mulig å utrydde vold mot kvinner, sier Karla.
-Det er mulig å utrydde vold mot kvinner, sier Karla.
Guatemala er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Guatemala her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Guatemala?

I Guatemala har synliggjøring av ulike former for vold mot urfolkskvinner blitt dokumentert og rapportert og en ny lov mot kvinnedrap blitt vedtatt.

 

Tilbake