Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Maria Rafaela Chacach Cotzojay

Aktivist

Maria Rafaela Chacach Cotzojay

- Før var min identitet tildelt meg av familien, kirken og samfunnet, forteller Rafaela. Gjennom sitt sivilsamfunnsengasjement har hun nå valgt sin egen identitet, og arbeider for at andre urfolkskvinner i Guatemala skal få muligheten til å gjøre det samme.

Guatemala er preget av svært store sosiale forskjeller. Rundt halvparten av befolkningen er urfolk, og mayaer utgjør den største gruppen. De er utsatt for omfattende diskriminering, og inkluderes i liten grad i politiske beslutninger som påvirker deres liv og landområder. Spesielt urfolkskvinner opplever diskriminering og rasisme, og i tillegg er vold mot kvinner utbredt.

Tidligere var Rafaelas plass i hjemmet, og hun måtte be ektemannen om tillatelse for å gå ut.
Tidligere var Rafaelas plass i hjemmet, og hun måtte be ektemannen om tillatelse for å gå ut.

Rafaela forteller at kirken bidrar til å skape en forståelse av kvinner som underdanige og stille, som noen som hører til i hjemmet, ikke ute i samfunnet. I mange år trodde hun selv at hennes egen plass var i hjemmet. - Alt jeg gjorde var å følge ordre. Jeg gjorde oppgavene mine, oppfylte mine plikter, fikk så mange barn han ønsket seg, tjente ham, det var alt.

Rafaela tok all sin utdanning i voksen alder, og håper på å kunne starte på jusstudier ved universitetet.
Rafaela tok all sin utdanning i voksen alder, og håper på å kunne starte på jusstudier ved universitetet.

Gjennom urfolkskvinneorganisasjonen Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS) fikk imidlertid Rafaela en ny forståelse av kvinners rolle: - Jeg forstod at jeg måtte endre livet mitt, og at jeg var en viktig kvinne med verdier og mange muligheter. Jeg ønsket å endre meg, og det var derfor jeg begynte å studere. I voksen alder fullførte Rafaela barneskole, ungdomsskole og videregående, og nå håper hun på å komme inn på universitetsutdanning.

Rafaela trenger ikke lenger å forklare seg for ektemannen sin hver gang hun skal ut av huset. Nå tar hun egne valg.
Rafaela trenger ikke lenger å forklare seg for ektemannen sin hver gang hun skal ut av huset. Nå tar hun egne valg.

Rafaela er stolt over at hun har klart å skape sin egen identitet: - Nå tar jeg mine egne valg, og jeg trenger ikke lenger be om lov, slik jeg gjorde før. Når jeg går ut forteller jeg ikke lenger hvor eller hva jeg skal, for jeg vet at jeg bare kan si “Hør her, jeg skal ut, jeg skal på et møte”. Og jeg har en jobb. Det er det som kjennetegner min identitet nå, forteller Rafaela.

Hun er nå er ansatt i AGIMS med å hjelpe andre kvinner å bekjempe volden de blir utsatt for. For henne er det viktig at kvinner kan anmelde volden, men for å komme dit må de først forstå at undertrykkelsen de utsettes for faktisk er ulovlig. - Det er dette jeg hjelper kvinner med. Jeg forklarer dem at vold ikke er normalt.

Rafaela arbeider nå med å hjelpe andre kvinner som utsettes for vold og undertrykkelse.
Rafaela arbeider nå med å hjelpe andre kvinner som utsettes for vold og undertrykkelse.
Guatemala er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Guatemala her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Guatemala?

I Guatemala har synliggjøring av ulike former for vold mot urfolkskvinner blitt dokumentert og rapportert og en ny lov mot kvinnedrap blitt vedtatt.

 

Tilbake