Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Radio styrker kvinners rettigheter i Kongo

Aktivist

Radio styrker kvinners rettigheter i Kongo

Frivillige kvinner i Øst-Kongo lager radio om andre kvinner som blir voldsutsatt, undertrykket eller opplever å ikke få arv de rettmessig har krav på. Det fører til både resultater og trusler.

- Gjennom kvinneradioen blir vi informert om rettigheter vi har. Rettigheter som står i loven. Før hadde vi mange konflikter og kvinnene ble overhode ikke hørt. Gjennom radioen blir folk mobilisert til å ta ansvar for at kvinners rettigheter skal fungere i praksis også på landsbygda, forteller kvinnene vi møter i Kalehe, noen timers kjøring fra Bukavu øst i Den demokratiske republikken Kongo.

Seksualisert vold i Kongo

Krigen i Den demokratiske republikken Kongo (Kongo) sluttet offisielt i 2003. Likevel er det fortsatt konflikt, og en av verdens verste humanitære kriser finner sted i landet. Kjønnsbasert og seksualisert vold er et stort problem og blir brukt som militær strategi for å ydmyke, skremme og kontrollere motparten. Hvert år voldtas og mishandles tusenvis av kvinner og jenter. 

- Store endringer nedenfra

Kvinnene som driver radioen jobber ofte med klager de får inn, som anklager om vold. Da undersøker de fakta i saken, intervjuer den voldsutsatte og gjerne landsbyledere for å høre hva de har tenkt til å gjøre.

- Vi er vanlige kvinner som jobber i radioen, men gjennom oss skjer det store endringer nedenfra. Før kunne ikke en kvinne delta på møter her, for eksempel. Og kvinnene verken samarbeidet eller snakket sammen, for da fikk de straff av mennene sine. Slik er det ikke lenger. Nå møtes vi! Det er store endringer på gang, forteller forteller Graciane M`Shawagi og Xaverine M'Katwany.

Vold er en stor trussel for mange kongolesiske kvinner. Kvinner har få muligheter til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og kvinner er mer sårbare for overgrep. Bevæpnede grupper gjør hverdagen livsfarlig i flere områder.

Bildetekst: Mariette Mwesha Neema, ansatt i L`Association des Femmes des Médias (AFEM)
Mariette Mwesha Neema, ansatt i L`Association des Femmes des Médias (AFEM)

Journalistikk forandrer

En av ildsjelene bak Radio AFEM er Mariette Mwesha Neema. Hun er utdannet innen samfunnsfag og er én av få ansatte i stasjonen der en av oppgavene hennes er å lære opp frivillige:

- Vi startet i 2006 med å trene kvinner i enkel radiojournalistikk. Samtidig får de opplæring i lovverket og politiske prosesser. Cellene vi etablerer blir både små distriktsredaksjoner og kvinnegrupper som gir støtte og råd. Vi har noen meget sterke kvinner som flytter mange grenser gjennom radioen, forteller Mariette.

Hun trekker frem et eksempel om en kvinne som nylig mistet mannen sin. Familien til mannen gjorde krav på gården og alt hun eide. Radioen intervjuet henne og viste hvordan loven sikret hennes rettigheter til arv. Reportasjen var én av grunnene til at landsbyledelsen hjalp henne å beholde gården og dermed også selvstendigheten.

Trusler

Det er ikke gratis å kjempe for kvinners rettigheter i Øst-Kongo:

- Noen ganger blir vi truet, og noen av truslene har blitt en realitet. Kvinner har blitt kidnappet, for eksempel. Da kjemper vi for å finne dem og få dem tilbake. Og vi passer på at vi ikke lar oss skremme.

- Ser du åsene rundt her? Det er lett for forbrytere å gjemme seg her, og som kvinne er du alltid sårbar. Du kan tenke deg selv hvordan det er for dem som stikker hodet frem og kjemper for kvinners rettigheter. Vi lar oss ikke stoppe, selv om noen menn er i mot oss og sier at vi gjør kvinner til menn. Selv politiet er ikke til å stole på. De kan arrestere kvinner vilkårlig på løse anklager. Da snakker vi for dem og holder saken deres varm gjennom radioen. Og vi gir oss ikke før de er ute av fengsel og i frihet, forteller Xaverine M'Katwany.

Kirkens Nødhjelp driver omfattende arbeid i Den demokratiske republikken Kongo. Et av våre viktigste arbeidsområder å gi hjelp og støtte til kvinner som har blitt utsatt for vold og overgrep på to rehabiliteringssentre i Nord-Kivu og Bukavu. Her samarbeider vi tett med Dr Denis Mukwege, som driver Panzi-sykehuset for voldsutsatte kvinner og som ligger vegg i vegg med det Kirkens Nødhjelps-støttede rehabiliteringssenteret Dorcas hus. Kirkens Nødhjelp jobber også med ulike trossamfunn i Kongo for å forebygge vold og konflikt og bygge fred. Les mer om vårt arbeid i Kongo her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Kongo?


I DR Kongo har 2541 kvinner siden 2011 fått psykososial støtte og opplæring i inntektsgivende arbeid og bidratt til utvikling av en nasjonal protokoll for psykososial helsehjelp for helsearbeidere.