Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Qazi Wasu-Ur-reman

Religiøs leder

Qazi Wasu-Ur-rehman

Qazi Wasu-Ur-rehman er islamsk lærd fra Shinkiari nord i Pakistan. Han er én av få religiøse ledere i lokalsamfunnet som utfører kjærlighetsekteskap. Det opplever han mye motstand for.

Qazi Wasu-Ur-rehman mener at mange kvinner blir undertrykt, enten av sine ektemenn eller sine familier, og er derfor opptatt av å tale kvinners sak i alle forumer - Vi må gjøre vårt beste for å snakke frem kvinners rettigheter!

Tvangsekteskap er en form for kjønnsbasert vold, og utbredt i deler av Pakistan. Qazi Wasu-Ur-rehman har vært med på å stanse slike ekteskap ved flere anledninger, og ettersom få religiøse ledere i området utfører kjærlighetsekteskap, tilbyd han det gratis til par som ønsker det. Dette er et kontroversielt valg, og han får mange anklager fra personer og grupper i lokalsamfunnet. - Jeg har blitt trakassert og møtt mye motstand, men jeg gir aldri opp!

 

Pakistan er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan her.

Tilbake