Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Syed Nawaz Ali Shah

Religiøs leder

Syed Nawaz Ali Shah

- På bakgrunn av holdninger og manglende kunnskap ser menn på seg selv som bedre enn kvinner, mener Syed. Som islamsk lærd er han opptatt av å tale kvinners sak når han underviser i koranen.

Syed bor i landsbyen Malik Pur nord i Pakistan, og han arbeider aktivt med kvinnespørsmål gjennom organisasjonen Khwendo Kor. Som megler i landsbykomiteen har han sett mange tilfeller av vold mot kvinner. - Så lenge det ikke er mer kunnskap og bevissthet om rettigheter vil folk fortsette å gjøre slike grusomheter, mener han.

Han er spesielt opptatt av at kvinner skal få sin rettmessige arv; enkelte steder i Pakistan blir kvinner nektet arv på religiøst grunnlag, og for Syed er dette en misforstått tolkning av koranen. Han vier derfor mye av sin undervisningstid i moskeen til å prate om temaet, og hver fredag har han mellom 600 og 700 tilhørere. - Folk var veldig ukomfortable med dette de første fredagsbønnene, men sakte begynte de å forstå, forteller han. - Kvinner er klare for å få sin del av arven og bli behandlet som likeverdig, det er på tide at det skjer.

Pakistan er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan her.

Hva har Kirkens Nødhjelp gjort i Pakistan?


I Pakistan førte Kirkens Nødhjelps arbeid til at 61% av planlagte tvangsekteskap ble forhindret og 66% av kvinnene i prosjektområdene fikk arverettigheter.

 

Tilbake