Å vinne over volden

Historier om kjønnsbasert vold

Thenjiwe Chakala

Overlevende

Thenjiwe Chakala

Som barn ble lærerstudenten Thenjiwe utsatt for seksuelle overgrep over flere år. Gjennom samtaler med andre kvinner som har opplevd det samme har hun bearbeidet opplevelsene. - Jeg er bedre enn min overgriper!

Voldtekt er et stort samfunnsproblem i Sør-Afrika, og landet er et av dem med flest anmeldte voldtekter. De seksuelle overgrepene Thenjiwe ble utsatt for startet da hun var barn, og overgriperne var nære familiemedlemmer. Men det var ikke før hun ble gravid etter å ha blitt voldtatt av presten i menigheten sin, at hun forstod hva hun hadde blitt utsatt for. Da hun tok abort følte hun at hun ble fratatt noe: - Noe ble tatt fra meg, og noe kom ut av meg uten at jeg ønsket at det skulle skje.

Lærerstudenten Thenjiwe ønsker å være et forbilde for andre, og lar seg ikke definere av overgrepene.
Lærerstudenten Thenjiwe ønsker å være et forbilde for andre, og lar seg ikke definere av overgrepene.

Lenge holdt hun overgrepene skjult fordi hun var redd for omverdenens reaksjoner. Men etter å ha deltatt i samtalegrupper i regi av organisasjonen Gender Links valgte hun å dele sin historie med andre overlevende. Det var en viktig avgjørelse, og hun føler nå at hun har klart å komme seg videre. Nå jobber hun frivillig med å gi råd og støtte til andre som har opplevd kjønnsbasert vold: - Du må aldri la det bryte deg ned. Overgrep skaper dårlig selvtillit, og du kritiserer alltid deg selv og føler at du ikke er god til noe. Men vi må overkomme det! Fortell deg selv, “Jeg er bedre enn min overgriper”.

Thenjiwe mener det er viktig å prate om overgrep. Her i samtale med Matsheliso Tawe Tsotetsi og Rose Kwebu.
Thenjiwe mener det er viktig å prate om overgrep. Her i samtale med Matsheliso Tawe Tsotetsi og Rose Kwebu.

Sør-Afrika er et av landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber for kvinners og jenters rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Sør-Afrika her.

Tilbake