Her jobber vi

Libanon

Vårt arbeid i Libanon fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og kjønnsbasert vold.

Mali

Vårt arbeid i Mali fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; og fredsbygging.

Malawi

Vårt arbeid i Malawi fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Myanmar

Vårt arbeid i Myanmar fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimasmart landbruk og jobbskaping; og fredsbygging.

Nigeria

Vårt arbeid i Nigeria fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; og unges seksuelle og reproduktive helse.

Pakistan

Vårt arbeid i Pakistan fokuserer på fem temaer: vann, sanitær og hygiene; klimasmart landbruk og jobbskaping; klimarettferdighet, kulturell forståelse; mangfold og samhold; og likestilling, beskyttelse og respekt

Palestina

Vårt arbeid i Palestina fokuserer på fire temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Somalia

Vårt arbeid Somalia fokuserer på fire temaer: kjønnsbasert vold; fredsbygging; klimasmart landbruk og jobbskaping; og vann, sanitær og hygiene.

Sudan

Vårt arbeid i Sudan fokuserer på seks temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; klimasmart landbruk; ernæring og utdanning i nødsituasjoner; helse; og kriseberedskap og -respons

Syria

Vårt arbeid i Syra fokuserer på to ulike temaer: kjønnsbasert vold; og vann, sanitær og hygiene.