Her jobber vi

Myanmar

Gjennom et felles kontor og landsprogram, støtter Kirkens Nødhjelp og DanChurchAid (DCA) lokale og nasjonale sivilsamfunn i deres arbeid for menneskerettigheter, utvikling og sterke lokalsamfunn. Alle våre aktiviteter tar sikte på å oppfylle FNs...

Nord-Irak

Kirkens Nødhjelp jobber med vann, sanitær og hygiene for flyktninger i Nord-Irak.

Pakistan

I Pakistan har Kirkens Nødhjelp i tett samarbeid med våre lokale partnere bygget vellykkede synergier mellom våre hjelpe- og utviklingsprogrammer for å levere rettidig og kultursensitiv hjelp og tjenester for å mobilisere og styrke lokalsamfunn, spesie...

Palestina

Kirkens Nødhjelp støtter palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. I tillegg støtter vi sykehus, helseklinikker, yrkesskoler og næringsutvikling i...

Romania

Kirkens Nødhjelp støttet langsiktig arbeid i Romania fra 2013 til slutten av 2019.

Somalia

Flere hundretusen mennesker blir drevet på flukt hvert år på grunn av væpnet konflikt og tørke i Somalia. Kirkens Nødhjelp bygger brønner og hjelper bønder med å samle regnvann til avlingene sine. Vi gir også blant annet yrkesutdannelse til tidligere...

Sudan

Kirkens Nødhjelp har vært en sentral aktør blant de humanitære internasjonale frivillige organisasjonene i landet. Våre nyskapende tiltak og løsninger for å levere livreddende støtte til konfliktrammede samfunn i hele det sørlige og sentrale Darfur,...

Syria

Barn titter ut av en buss under evakueringen av den beleirede byen Douma i Øst-Ghouta. Foto: Bassam Khabieh/AlertNET Kirkens Nødhjelp har gjennom partnere arbeidet i Syria siden 2012. Siden da har vi levert rent vann, forbedret sanitærforhold og...

Sørlige Afrika

Det sørlige Afrika er fullt av naturressurser. Alt fra platinum, gull, edelstener, kull, olje og gass bringer potiensielt sett store inntekter til myndighetene, men likevel lever millioner av mennesker i denne regionen i fattigdom, uten mulighet til å...