Her jobber vi

Sørlige Afrika

Vårt arbeid i sørlige Afrika fokuserer på ett tema: ulikhet.

Sør-Sudan

Vårt arbeid i Sør-Sudan fokuserer på fem temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; lærerutdanning i lokalsamfunnet; og inkludering av handikappede.

Tanzania

Vårt arbeid i Tanzania fokuserer på fire ulike temaer: ulikhet; klimasmart landbruk og jobbskaping; kjønnsbasert vold; og bærekraftig trosbasert helsepleie.

Zambia

Vårt arbeid i Zambia fokuserer på tre ulike temaer: ulikhet; klimasmart landbruk og jobbskaping; og kjønnsbasert vold.