Her jobber vi

Sør-Sudan

Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan har som mål å snu den historisk befestede ubalansen mellom sentrum og perifieri i landet. Vi håper å oppnå dette ved å mobilisere medlemmer av lokalsamfunn til å bli aktive borgere og ved å etablere lokaliserte fredsstruktu...

Tanzania

Til tross for økonomisk vekst i Tanzania er fattigdom utbredt. Korrupsjon er et stort problem og mange mangler tilgang til helsetjenester og utdannelse. Kirkens Nødhjelp gir fattige blant annet muligheter gjennom spare- og lånegrupper, og utdanner...

Zambia

Til tross for at Zambia tjener store penger på blant annet gruvedrift, lever over 40 prosent av menneskene i ekstrem fattigdom. Arbeidsledighet og vold mot kvinner er utbredt. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for at større deler av befolkningen skal...