Armenia

Kirkens Nødhjelp i Armenia

  • Vært der siden: 2000 (Støttet også i 1989-1995)
  • Penger brukt i 2015: 563.382 kroner

Armenia preges av store økonomiske forskjeller. Skillet mellom rik og fattig er stor. Kirkens Nødhjelp jobber for at de fattigste skal få bedre levekår gjennom blant annet utdanning og opplæring i å drive næringsvirksomhet.

Bonde som driver med birøkt i Armenia. Foto: Nils Harald Strøm/Kirkens Nødhjelp
Bonde som driver med birøkt i Armenia. Foto: Nils Harald Strøm/Kirkens Nødhjelp

Armenia har en lang og rik historie. Det siste kapittelet i denne historien startet med at landet gjenvant sin uavhengighet etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Med et voldsomt jordskjelv i 1988 som bakteppe, har denne perioden brakt med seg store utfordringer for armenerne: Oppløsningen av Sovjetunionen førte til økonomisk kaos og voldelig grensekonflikt med nabolandet Aserbajdsjan.

De økonomiske ulikhetene i Armenia har også økt kraftig i denne perioden. Landet har opplevd jevn økonomisk vekst, men fattigdommen og skillet mellom de rikeste og fattigste har økt. Dette har gjort at mange av innbyggerne har søkt lykken i andre deler av verden, og i dag bor flere armenere utenfor enn innenfor landets grenser.

Arbeidet vårt

Sammen med vår lokale partner i Armenia jobber vi for å skape bedre levekår for fattige og diskriminerte grupper. Vi gir trening og opplæring i økonomi, for eksempel i hvordan man starter og drifter sin egen næringsvirksomhet. Dette gjør at mennesker som i utgangspunktet har lite og er avhengig av hjelp fra andre, kan skape seg egen inntekt og klare seg selv.

Vi gir også støtte og veiledning til diskriminerte grupper som ikke får ta del i landets økonomiske utvikling slik at de kan kreve sin rett til å bli inkludert. I tillegg jobber vi for at et bedre utdanningstilbud blir tilgjengelig for flere. Utdanning er nøkkelen til en tryggere økonomisk framtid. Dette gjør vi gjennom politisk påvirkningsarbeid rettet mot armenske myndigheter.  

Vi finansierer arbeidet lokale armenske organisasjoner driver innen hiv og aids, kjønnsbasert vold, fred og forsoning, vann og sanitær og utvikling av lokalsamfunn.

 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • WCC Armenia Round Table Foundation (ART)