Bangladesh

Vårt arbeid i Bangladesh fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; og ungdoms seksuelle og reproduktive helse.

Ifølge Verdensbanken har 15 millioner mennesker i Bangladesh løftet seg ut av fattigdom siden 1992. Landet har også hatt en bemerkelsesverdig framgang i å øke levealder, lese- og skriveferdigheter og matproduksjon per innbygger. Likevel står Bangladesh overfor store utfordringer. Det er 24 millioner mennesker som fortsatt lever under fattigdomsgrensen, og en økning av islamistisk ekstremisme truer den tradisjonelle toleransen for mangfold i landet. Bangladesh er også vert for en flyktningkrise. Per 2019 er det flere enn 900 000 statsløse Rohingya-flyktninger fra Myanmar i Ukihya og Teknaf i Cox’s Bazar-distriktet, og dette er en stor belastning for den underutviklede infrastrukturen og ressursene i området. Siden begynnelsen av krisen i 2017 har Rohingya-flyktningene vært nesten helt avhengige av å få hjelp til tilgang på grunnleggende tjenester, mens de lever under usikre forhold i 34 overfylte leirer.

cox1 (1).jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp kom til Bangladesh i 2017, da flyktningstrømmen var på sitt høyeste. Siden den gang har Kirkens Nødhjelp blitt en tilrettelegger, utfordrer, nettverksbygger og ledsager i den bangladeshiske konteksten. I partnerskap med nasjonale organisasjoner gjennomfører Kirkens Nødhjelp programmer for humanitær respons i Kutupalong-leirene i Cox’s Bazar-distriktet. Kirkens Nødhjelp bidrar med sektortematisk kompetanse og å utvikle nasjonale partnerorganisasjoners evne til å styrke effekten av sine tiltak ved å utvikle integrerte programmer. Et eksempel på dette er å innlemme mental helse og psykologisk støtte (MHPSS) og vann-, sanitær- og hygienetjenester (WASH) i programmer for kjønnsbasert vold (GBV).

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i Bangladesh sørger for humanitære tjenester av høy kvalitet, som dekker behovene og manglene i flyktning- og vertssamfunn. Programmene gis i samarbeid med bangladeshiske partnerorganisasjoner og tar for seg:

  • Kjønnsbasert vold (GBV)
  • Vann, sanitær og hygiene (WASH)
  • Ungdoms seksuelle og reproduktive helse (ASRH)

Humanitær respons

I Bangladesh besvarer Kirkens Nødhjelp Rohingya-flyktningkrisen ved å sørge for at overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold og mennesker i risikosonen får hjelp og beskyttelse. Dette gjøres ved å sikre at flyktningene har tilgang på WASH-tjenester, og at ungdom får livreddende reproduktive helsetjenester.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Bangladesh gjennomfører programmet sitt i to flyktningleirer i Ukhiya og i en leir i Teknaf. Intervensjonene retter seg mot kvinner, jenter, menn og gutter fra Rohingya-flyktningsamfunnene samt vertssamfunnet.

Samarbeidspartnere

  • Vennskap
  • NGO-forum