Burundi

Vårt arbeid i Burundi fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Burundi er fortsatt et av verdens fattigste land etter ti år med borgerkrig. I 2015 utløste gjenvalget av president Pierre Nkurunziza den største politiske krisen siden slutten på borgerkrigen i 2005. Hundrevis av liv gikk tapt, og titusener burundiere ble sendt i eksil. Ifølge UNCHR har flere enn 400 000 burundiere søkt tilflukt og asyl i Tanzania. Siden hendelsene i 2015 har Burundi vært plaget av politisk vold og brudd på menneskerettighetene. Fattigdom er utbredt, og matusikkerheten er ekstremt høy. Tilgang på vann og sanitærtjenester er begrenset, og bare 5 prosent av befolkningen har elektrisitet. Burundis innsats for å redusere fattigdom er ofte hindret av utfordringer som svak økonomi på landsbygda, stor avhengighet av utviklingshjelp, økonomisk politikk som ikke tillater rettferdig fordeling av ressurser, og sårbarhet for klimarelaterte miljøhendelser.

GunvorEJakobsen_KirkensNodhjelp_Grundfos_8.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp kom til Burundi i 1996 og har siden den gang blitt partner med lokale organisasjoner for å håndtere utviklingsproblemer i landet. For Kirkens Nødhjelp er samarbeid med disse organisasjonene nødvendig for å oppfylle sitt mandat om å styrke sivilsamfunnet. I årenes løp har Kirkens Nødhjelp knyttet sterke relasjoner til trosbaserte organisasjoner i Burundi – en sektor av sivilsamfunnet med stort potensial til å påvirke positive endringer i lokalsamfunn – samt med nasjonale og lokale myndigheter. Å bli partner med disse trosbaserte aktørene er avgjørende for å mobilisere lokalsamfunnet og påvirke beslutninger samt skape en bærekraftig utvikling i landet.

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i Burundi bidrar med å etablere og styrke robust, inkluderende og bærekraftig vekst i landet. Sammen med burundiske sivilsamfunnsaktører og andre partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer og humanitære programmer i:

  • Fredsbygging
  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
  • Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Humanitær respons

I Burundi ønsker Kirkens Nødhjelp å øke den lokale tilpasningsdyktigheten og jevne ut ulikhetene i humanitær utviklingssammenheng. Kontoret har en beredskapsplan på plass for å sikre respons som er hensiktsmessig, i tide, effektiv og koordinert dersom og når det oppstår en krise.

Langsiktig utvikling

Målet med det langsiktige utviklingsprogrammet i Burundi er å redusere antallet mennesker som lever under fattigdomsgrensen, og å skape en grønn økonomi som støtter robust, inkluderende og bærekraftig vekst. Dette oppnås ved å sikre flere jobbmuligheter for kvinner og unge ved å fremme fredelige og robuste lokalsamfunn gjennom freds- og beslutningsinitiativer og å sikre WASH-tjenester for sårbare mennesker.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp arbeider hovedsakelig i to provinser i Burundi, Kirundo i nord og Bujumbura Rural. Provinsene er sårbare for politisk usikkerhet og ustabilitet og er også blant provinsene som er mest berørt av klimaendringene. Intervensjonene retter seg mot tradisjonelle ledere på lokalt nivå, sterke lokale sivilsamfunnsaktører og andre legitime aktører på lokalt nivå i samfunnet

Viktige dokumenter