Cuba

Kirkens Nødhjelp på Cuba

  • Vært der siden: 1994 (Støttet også i 1973-1974, 1980-1984)
  • Penger brukt i 2015: 556.036 kroner

Situasjonen på Cuba er kompleks og behovene er store. Vold mot kvinner, særlig i hjemmet, er et stort problem. Kirkens Nødhjelp støtter de lokale kirkenes arbeid med å endre holdningene til vold mot kvinner på Cuba.

 

Håndarbeid på CubaEn kvinne får opplæring i håndarbeid i en kirke på Cuba. Foto: Marco Antonio Castillo/Kirkens Nødhjelp

Situasjonen på Cuba er kompleks og behovene er store. På landsbygda er det mye fattigdom. Bøndene mangler for eksempel ofte elektrisitet, noe som gjør det vanskelig å prosessere matvarer som dyrkes i åkeren. Det er også mye arbeidsledighet. Vold mot kvinner og barn er utbredt. Det kubanske folk er religiøse og kirkene står sterkt i lokalsamfunnene.

Arbeidet vårt

Kirken engasjerer seg

Vi støtter lokale, kirkelige organisasjoner på Cuba som arbeider for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Med de få midler arrangerer kirker egne måltider for unge, gravide kvinner hvor de diskuterer problemstillinger knyttet til vold i hjemmet.

Det er også etablert møtepunkter for kirkelige ledere og ungdom. I studiegrupper ser de på Bibelens tekster sammen og forsøker å sette dem inn i en kubansk kontekst. Målet er å fremme diskusjon og bevisstgjøring omkring temaer som vold i nære relasjoner og korrupsjon.

Kirka gir også opplæring i strikking, skredderi og håndverk til ungdom og eldre. Dette gjøres gjennom workshops, som fungerer som gode arenaer for å ta opp temaer som vold mot kvinner og helse.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere