Den dominikanske republikk

Det er store forskjeller mellom rik og fattig i Den dominikanske republikk. Svært mange innbyggere er av haitiansk avstamning, og en ny lov om statsborgerskap gjør at disse nå står uten identifikasjonspapirer. Dette fratar dem mulighet til å studere og jobbe lovlig. Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for å styrke rettighetene til disse menneskene.

I de gamle brakkebyene går livet sin gang selv om mange sukkerplantasjer er lagt ned. I Vasca har forholdene blitt bedre for folk flest. Men haitiere i Den dominikanske republikk opplever stadig overgrep og vilkårlig hjemsending.
I de gamle brakkebyene går livet sin gang selv om mange sukkerplantasjer er lagt ned. I Vasca har forholdene blitt bedre for folk flest. Men haitiere i Den dominikanske republikk opplever stadig overgrep og vilkårlig hjemsending. Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Dominikanske borgere av haitiansk avstamming er ofte blant de fattigste i Den dominikanske republikk. Mange av deres forfedre ble opprinnelig oppfordret av den dominikanske staten til å komme for å arbeide på sukkerplantasjer og i landbruket. Som arbeidsinnvandrere har disse gruppene bidratt betydelig til utviklingen av dominikansk økonomi og samfunnsliv i generasjoner. Likevel har deres økonomiske og sosiale marginalisering bestått. I løpet av de siste ti årene er det tegn som tyder på at marginaliseringen øker.

I september 2013 kom en sentral domsavsigelse i den dominikanske konstitusjonsdomstolen da en kvinne født i Den dominikanske republikk i 1984 og registrert som dominikansk ved fødselen, ble nektet statsborgerskap fordi hennes foreldre var haitianske arbeidsinnvandrere. Dommen har konsekvenser for alle som er i en tilsvarende situasjon, med tilbakevirkende kraft helt tilbake til 1929.

Dette betyr at tusenvis av dominikanere risikerer å miste statsborgerskapet sitt og i verste fall deportert til Haiti. Mange i denne gruppen snakker ikke fransk eller kreolsk og har aldri vært i Haiti. Det er mennesker i alle livets faser, fra små barn, til studenter, yrkesaktive og eldre.

Tusenvis av unge dominikanere av haitiansk herkomst lever allerede i en uavklart situasjon fordi deres identifikasjonspapirer ble konfiskert i perioden fra 2007 til 2013. Uten identifikasjonspapir kan man blant annet ikke studere, jobbe lovlig, reise, gifte seg eller ta førerkort. Man har svært begrenset tilgang til helsetjenester, og barn har ikke rett på skolegang utover 8. klasse.

Ettersom dommen har tilbakevirkende kraft, kan den føre til at flere generasjoner mister sitt dominikanske statsborgerskap. De som tidligere hadde statsborgerskap, mister det, og deres nyfødte barn kan ikke registreres som dominikanere. Å gi ny lovgivning tilbakevirkende kraft går på tvers av dominikansk og internasjonal lov. Loven har blitt møtt med massiv fordømmelse fra det internasjonale samfunn og fra menneskerettighetsgrupper i og utenfor den Dominikanske republikk.

- Jeg vil dø med støvlene på. Gående i åkeren mens jeg kutter sukkerrør. Her er jeg født og her vil jeg dø, sier 74 år gamle Timan. Haitiere i Den dominikanske republikk opplever stadig overgrep og vilkårlig hjemsending. Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for å fremme haitiske immigranters rettigheter.
- Jeg vil dø med støvlene på. Gående i åkeren mens jeg kutter sukkerrør. Her er jeg født og her vil jeg dø, sier 74 år gamle Timan. Han er en av mange haitiere i Den dominikanske republikk. Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for å fremme haitiske immigranters rettigheter. Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Arbeidet vårt

Migrasjon, konflikt og menneskerettigheter

Kirkens Nødhjelp støtter arbeidet med å styrke rettighetene til migranter og etterfølgere av arbeidsinnvandrere fra Haiti. Innsatsen ble trappet opp etter domsavsigelsen i den dominikansk konstitusjonsdomstolen i september 2013. De lokale organisasjonene vi samarbeider med har fordømt den nye lovgivningen om statsborgerskap, og det samme har ACT-alliansen, som Kirkens Nødhjelp er en del av.

Kirkens Nødhjelp støtter forskning og politisk påvirkning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som gjelder situasjonen til dagens haitianske arbeidsinnvandrere og etterfølgere av tidligere generasjoner arbeidsinnvandrere, med et spesielt fokus på kvinner. I fattige bosettinger i og rundt hovedstaden Santo Domingo og andre byer bidrar vi til at både haitianske migranter og dominikanere med og uten haitiansk herkomst får bedre tilgang på tjenester og blir bedre i stand til å kreve rettighetene sine og skape endring i egne liv.

Kirkens Nødhjelp er bekymret for de langsiktige konsekvensene av domsavsigelsen, spesielt det faktum at folkeopinionen i Den dominikanske republikk er splittet. Retorikken rundt tematikken vitner om sterk polarisering og er knyttet til det konfliktfylte forholdet mellom Haiti og Den dominikanske republikk. Vi fremmer derfor også dialog mellom ulike miljøer, særlig lokale aktivistorganisasjoner og mer konservative krefter i politikk og samfunnsliv.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID)
  • Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA)