Slik jobber Kirkens Nødhjelp i flyktningkrisen

Kirkens Nødhjelp møter flyktninger fra Syria, på flukt fra krig og nød, på vei mot håp og et liv i trygghet. Vi møter de på alle deres stopp på veien til Europa. Fra Syria og til deres ankomst ved Europas grenser. Her er noe av vårt arbeid for menneskene på flukt:

Her jobber Kirkens Nødhjelp i flyktningkrisen

Kirkens Nødhjelp har jobbet med mennesker i vanskelige situasjoner i Syria i flere år. I takt med eskaleringen i humanitære behov, har vi også økt vår innsats. Siden 2014 har Kirkens Nødhjelp nådd 2.2 millioner mennesker i Syria og nærområdene.

Syria

I flyktningeleirene for de internt fordrevne i Syria driver vi blant annet opplæring i hygiene og sanitær, for å hindre utbredelsen av sykdommer.
I flyktningeleirene for de internt fordrevne i Syria driver vi blant annet opplæring i hygiene og sanitær, for å hindre utbredelsen av sykdommer.

Kirkens Nødhjelp har respondert på den humanitære krisen i Syria siden våren 2012. Vårt hovedfokus har vært å gi mennesker på flukt og i nød tilgang på rent vann og sanitær. Ved å distribuere hygieneutstyr, sette opp latriner og vannpumper og sisterner, når vi sammen med våre partnere ut til flyktningene.

Dette har vi gjort i 2011-2016:

 • 2.3 millioner har fått tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold
 • 290.000 har fått hygieneopplæring og hygieneartikler
 • 78.358 har mottat matvarestøtte, varme klær og utstyr
 • 24.000 internt fordrevne (IDPs) barn på 45 skoler har fått tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold
 • 21 brønner er boret
 • 912 vanntanker og 1000 vannfilter er installert
 • 1450 syriske flyktninger i Libanon har mottatt psyko-sosial-, medisinsk- og rettshjelp til å håndtere saker relatert til kjønnsbasert vold.

 

Libanon

I Libanon og Jordan fokuserer vi på å gi menneskene i flyktningeleirene tilgang på rent vann. Her fra en flyktningleir i Libanon.
I Libanon og Jordan fokuserer vi på å gi menneskene i flyktningeleirene tilgang på rent vann. Her fra en flyktningleir i Libanon.

Kirkens Nødhjelp har i Libanon gitt nødhjelp til flyktninger i uformelle bosetninger og leire, samtidig som vi har utbedret vann- og sanitæranlegg på skoler, klinikker og sykehus som tar i mot lebanesere og syriske flyktninger.

Dette har vi gjort i 2014/2015:

 • 60.000 har fått tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold i blant annet:
 • 11 helsestasjoner/sykehus og 5 skoler

Dette vil vi oppnå i Libanon innen juni 2016:

 • 37.500 flyktninger og deres lokalsamfunn får tilgang til vann og sanitærsystemer samt hygieneopplæring
 • Det neste året: 28.500 syriske flyktninger og libanesere får tilgang til vann, sanitetssystemer i skoler, sykehus og klinikker

 

 

Jordan

Dette har vi gjort i 2014/2015:

 • 12.000 syriske flyktninger i Jordan har fått rent vann, latriner, hygieneutstyr og hygieneopplæring og er mindre utsatt for smitte og sykdommer. Mange har også fått tilbud om rekreasjon/ fritidsaktiviteter.

 

 

 

 

Irak

Dette har vi gjort i 2014/2015:

 • 28.000 mennesker har fått tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold i to leire
 • 3 brønner er boret for 75.000 internt fordrevne og lokalsamfunnet rundt leirene

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i Syria og Øst-Afrika