India

Kirkens Nødhjelp i India

  • Vært der siden: 1963 (Støttet også i 1956)
  • Penger brukt i 2015: 4 millioner kroner

I India jobber vi med fred og forsoning gjennom interreligiøs dialog. I tillegg bruker vi indiske organisasjoner som ressurs for samarbeid vi har i andre land i og utenfor regionen.

Engasjerte kvinner i India

India har de senere årene gjennomgått betydelig økonomisk utvikling. Sammen med Kina fremstår landet som en ny økonomisk og teknologisk stormakt, med en raskt voksende middelklasse.

Men India er kontrastenes land. Indiske minoriteter, blant annet kasteløse og urfolkgrupper, får ikke oppfylt mange av sine grunnleggende menneskerettigheter. Store folkegrupper lever fortsatt i fattigdom, med begrenset innflytelse på beslutninger som angår deres egne liv og manglende tilgang til basisgoder og rettigheter.

De siste årtiene har India i økende grad opplevd lokale spenninger og konflikter. Flere av disse spenningene har religiøse undertoner. I India finner vi også den største flyktningbosettingen i Sør-Asia.

Arbeidet vårt

Rett til fred og sikkerhet

Kirkens Nødhjelp arbeider for bedre forståelse og samhandling mellom sentrale, religiøse grupper. Grunnlaget for arbeidet i India er ca 20 lokale tverreligiøse nettverk, inkludert kvinnegrupper, i en rekke delstater. Vår samarbeidsorganisasjon har ved flere anledninger blitt invitert til å tilrettelegge for dialog i lokale konflikter.

Vi oppmuntrer gruppene og nettverkene til å identifisere verdier og saker der representanter fra ulike religioner har felles interesser. Klimatrusselen er ett eksempel.

En særlig utfordring er å bidra til at kvinners synspunkter på hvordan konflikter kan løses kommer fram. Fellesreiser der kvinner fra ulike religioner møter konfliktrammede kvinner er en viktig arbeidsform.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere