Kenya

Kirkens Nødhjelp i Kenya

  • Vært der siden: 1969
  • Penger brukt i 2017: 49.000 kroner

Mer enn halvparten av befolkningen i Kenya mangler vann, energi og mat i lange perioder. Ofte lever de fra hånd til munn, og må overleve på ett måltid om dagen. Kirkens Nødhjelp jobber på ulike måter for å gi sårbare mennesker i Kenya en vei ut av fattigdom og ruste dem i møtet med et endret klima.

Dyrking av jatropha gir nye muligheter i KenyaÅ dyrke jatropha gir bestemor Peris en tryggere framtid. Foto: Kirkens Nødhjelp 

Kenya er preget av store forskjeller. Til tross for at landet anses som Øst-Afrikas finansielle midtpunkt og er blant de landene som har størst økonomisk vekst i Afrika, er halvparten av befolkningen fattige. De mangler vann, energi og mat i lange perioder. Ofte lever de fra hånd til munn, og må overleve på ett måltid om dagen.

Kenya har de senere årene opplevd tørke, flom og nød på grunn av av stadig mer uforutsigbare regntider. Dagens besteforeldregenerasjon vokste opp med en plante- og høstekalender de kunne stole på, og som ga gode avlinger. I dag er situasjonen en annen. Regnet kommer ikke alltid når det skal. Bønder som lever fra avling til avling uten sparepenger eller annen matsikkerhet, har alt å miste hvis regnet uteblir.

70 prosent av en befolkning på 42 millioner er ungdom. Korrupsjon, analfabetisme og vold mot kvinner er utbredt. Kvinner opplever overgrep som følge av tradisjonelle skikker som ligger forankret i kulturen. Både Maasai-befolkningen og etnisk somaliske grupper nord i landet omskjærer kvinner, selv om dette er ulovlig ifølge kenyansk lov, og er et overgrep som kan ha svært alvorlige konsekvenser for den utsatte.

Arbeidet vårt

Klimatilpasning for sårbare bønder

Kirkens Nødhjelp hjelper fattige bønder på landsbygda i Kenya med å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. I 2013 fikk over 500 kenyanere hjelp til blant annet å samle regnvann når det faller, slik at de kan bruke det når det trengs, plante trær, eller så jordbruksplanter som tåler tørke. Jatropha-planten er et eksempel. Den trenger ikke så mye vann, og overlever selv om regnsesongen skulle slå feil. Nøttene fra planten kan brukes til å lage olje som gir bioenergi. Dette kan bonden bruke som alternativ til fossilt brensel, og landsbyer kan få strøm. For en bonde betyr det mye å kunne dyrke jatropha. Den grønne planten gir økonomisk trygghet og færre bekymringer for framtiden. Noen opplever å få råd til å sende barna på skolen etter at de begynte å dyrke jatropha. 

Fra jatropha-nøttene kan det framstilles bioolje som gir fornybar energi. Foto: Ingvild Dahle Kvamstad/Kirkens Nødhjelp

Vi også hjelper folk til å forstå hvorfor klimaet er i endring, og mobiliserer kenyanere til å påvirke de som sitter med makta i Kenya. Samtidig er vi i kontakt med norske og internasjonale beslutningstakere. Målet er en bedre miljø- og klimapolitikk som tar høyde for at de fattigste allrede rammes av klimaendringene. Tilgang til ren energi og utslippskutt er noen av løsningene som vi argumenterer for.

Arbeid og organisering

Sammen er vi sterkere. Det tror Kirkens Nødhjelp. På det internasjonale markedet for kjøp og salg av kaffe er det tøft  å være kenyansk småbonde. Derfor hjelper vi småbønder med å organisere seg for å oppnå en sterkere posisjon i møte med myndigheter og innkjøpere. Vårt mål er at 20 000 kaffebønder skal ha jobbet seg ut av fattigdom med vår hjelp innen 2015, ved å produsere kaffe av høy kvalitet som de kan selge på markedet. Og vi er godt i rute.

Kvinners rettigheter

Vi jobber for at flere kvinner i Kenya skal få lære om sin rett til å leve et liv uten vold. Omskjæring av kvinner er vold, og en krenkelse av kvinners rettigheter.

I 2013 fikk rundt  8000 kenyanere informasjon om kvinners rett til å leve uten frykt for denne og andre typer vold. Vi hjelper lokalsamfunn med å mobilisere og påvirke mennesker med makt til å ta avstand fra omskjæring av kvinner.

Vi tror at fremtiden vil være lysere for kvinner hvis flere kvinner har lederroller. Vi sørger for at lovende, yngre kvinner samt profilerte, kvinnelige rollemodeller i Kenya får utdannelse i ledelsesfag og andre fag som er relevante for fremtidige ledere. I 2013 fikk over 1600 kvinner nyte godt av dette tilbudet gjennom vårt arbeid.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere