Malawi

Kirkens Nødhjelp i Malawi

 • Vært der siden: 2001 (Støttet også i 1969-1973, 1976,1982, 1994-1997)
 • Penger brukt i 2015: 54,7 millioner kroner

Malawi er et av de fattigste landene i verden. Det er høy dødelighet blant mødre og barn. Kun 54 prosent av kvinnene føder på sykehus. Tilgang til gode helsetjenester er svært viktig for å redusere spedbarnsdødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet.

Vinjeru Mhango (29) er jordmor i Malawi og reiser rundt på motorsykkelen sin til ulike landsbyer for drive helsehjelp. Foto:Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Vinjeru Mhango (29) er jordmor i Malawi og reiser rundt på motorsykkelen sin til ulike landsbyer for drive helsehjelp. Foto:Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Malawi er et av de ti landene i verden med flest hivsmittede. 12 prosent av befolkningen er smittet. Man regner med at rundt 60 prosent av helsebudsjettet til Malawi går til arbeid med hivsmittede. Dette er en utfordring for Malawis anstrengte økonomi. Som i mange andre afrikanske land, står private og ofte kirkelige aktører for mye av helsetilbudet i Malawi.

Tradisjonell lov er fremdeles brukt i Malawi. Det betyr at jenter helt ned i 11-årsalderen kan bli giftet bort. I tillegg er det svært vanlig at kvinner blir utsatt for vold i hjemmet.

Det er mye jordbruksvirksomhet og mange småbønder i Malawi. Disse merker i dag klimaendringene i form av kraftigere nedbør og lengre tørkeperioder. Mange bønder på den fattige landsbygda er avhengige av regnfall for å vanne avlingene sine, men kraftige og store nedbørsmengder kan ødelegge avlingene. Det samme gjør lengre tørkeperioder. Gårdene er små og småbøndene dyrker ofte ikke mer enn det familien og husdyra spiser. De står derfor ganske sårbare overfor endringer i klimaet, og risikerer å sulte hvis avlingene ikke vokser frem.– Hvert nyfødt barn er en dyrebar gave. Den gaven har vi alle ansvar for å passe på, sier jordmor Vinjeru Mhango (29) i Malawi. 

Les historien til Vinjeru

 

 

Arbeidet vårt

Flere og bedre sykepleiere

Når det gjelder vårt arbeid med helse i Malawi er det primært to ting vi fokuserer på: At flere får tilgang til grunneleggende helsetjenester, og at helsetilbudet har god kvalitet.

En lokal organisasjon Kirkens Nødhjelp samarbeider mye med i Malawi, er CHAM. Dette er en paraplyorganisasjon for alle kirkene i landet som driver helsetilbud, som står for 37 prosent av helsetilbudet i landet. I tillegg utdanner denne organisasjonen rundt 80 prosent av alt helsepersonell i Malawi. Vi støtter arbeidet CHAM driver med, for å bidra til at mødre- og barnedødeligheten går ned.

Kirkens Nødhjelp samarbeider med seks norske sykepleierhøgskoler og CHAM sine sykepleierskoler med et mål om å doble antall utdannede sykepleiere i landet og å bedre kvaliteten på utdanningen. Dette arbeidet har gitt svært gode resultater..

I løpet av 2013 ble 385 ferdig utdannet til sykepleiere og jordmødre gjennom vårt arbeid i Malawi. Disse utgjør en viktig ressurs for Malawis nasjonale helsesystem. 1545 malawiske kvinner fikk i 2013 føde under trygge forhold på en helseklinikk som vi støtter.

I 2013 fikk nærmere 23 500 mennesker tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester gjennom vårt arbeid i Malawi.

Femia James (19) viser fram sin nyfødte sønn til familien. Han ble født på Kanyama helseklinikk som Kirkens Nødhjelp har bygget på landsbygda i Malawi. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Forbedring av infrastukturen i helsesektoren

Sammen med den norske ambassaden i Malawi og danske Folkekirkens Nødhjælp arbeider Kirkens Nødhjelp med å forbedre infrastrukturen i helsesektoren. I 2013 ferdigstilte vi fire nye fødselsklinikker på landsbygda. Og i 2014 har vi startet arbeidet med å opprette ni nye helseklinikker. Vi arbeider også med å renovere sentralsykehuset i Lilongwe, hvor vi bygger en ny overvåknings- og intensivavdeling. Dette sykehuset betjener en befolkning på størrelse med hele Norges, men mangler en skikkelig overvåkings- og intensivavdeling.  

Hjemmebesøk til hivsmittede

Vi støtter et utstrakt arbeid for mennesker som er rammet av hiv og aids i Malawi. Vi fokuserer mye av arbeidet vårt på barn og unge for å forhindre smitte. Samtidig tilbyr vi hjemmebesøk til de familiene som er rammet, slik at de kan få den oppfølgningen og behandlingen de trenger. De får også veiledning om kosthold. Som et resultat av slike hjemmebesøk, har antallet pasienter som er sengeliggende gått ned.  Nesten 300 hjem ble besøkt i løpet av 2013.

24 ungdommer som er smittet med hiv fikk i 2013 opplæring i forskjellige kunstfag. De ble satt i kontakt med lokale kunstnere eller mottok midler til å starte opp sin egen lille virksomhet. Slik sikres deres framtid i form av at de har mulighet til å skaffe seg en inntekt.

I 2013 fikk 4400 mennesker som lever med hiv og aids i Malawi støtte og behandling gjennom vårt arbeid.

Barneekteskap og vold mot kvinner

For å hindre at barn helt ned i 11-årsalderen giftes bort, engasjerer vi blant annet lokale kirkeledere. Tilnærmingen er som følger: Får vi kirkelederne med  på laget, er det større sjanse for å få folket med. Kirkelederne involveres også i arbeidet med å avskaffe vold mot kvinner. Menn og kvinner møter sine lokale kirkeledere og diskuterer praksisen. Det er mange som i disse møtene for første gang forstår at de har rett til å leve et liv uten vold. 

I 2013 fikk 13 700 mennesker vite om kvinners rett til å leve et liv uten vold gjennom vårt arbeid.

Vi jobber også sammen med lokale organisasjoner og Frelsesarmeen i Malawi med å redde barn fra å bli ofre for menneskehandel. I 2013 ble 290 barn reddet fra menneskehandel gjennom dette samarbeidet. Vi jobber også med oppfølging av lovgivning knyttet til barn og menneskehandel, og har blant annet bidratt til å opprette et eget nettverk som jobber systematisk med denne tematikken mot myndigheter, advokater og politi.

Mer åpenhet rundt gruveidustrien

Sammen med lokale organisasjoner publiserte Kirkens Nødhjelp i 2013 en rapport som tar for seg Malawis gruveindustri og inntektene denne gir. Rapporten viser blant annet til at Malawi årlig taper enorme pengesummer gjennom kontrakten med ett selskap. Rapporten bidrar til økt åpenhet rundt hvordan inntektene fra gruveindustrien brukes. Dette er med på å ansvarliggjøre myndighetens pengebruk, og kan bidra positivt i arbeidet med å sikre at mer penger bevilges til for eksempel grunnleggende sosiale tjenster for den fattigste delen av befolkningen.

I 2013 deltok over 2200 mennesker i aktiviteter knyttet til overvåking av budsjett gjennom vårt arbeid

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Christian Health Association (CHAM)
 • Ecumencial Councelling Centre (ECC)
 • The Center for Human Rights (CHRR)
 • Chisomo Children Club
 • Evangelical Lutheran Development Commission (ELDS)
 • Evangelical Association of Malawi (EAM)
 • Malawi Interfaith HIV and Aids Association (MIAA)
 • Quadria Muslim Association of Malawi (QUAM)
 • Catholic Commision for Justica and Peace of the Diocese of Chikhwawa
 • Youth Net and Councelling (YONECO)
 • Churches Action and Relief Development (CARD)
 • Civil Society Netwwork on Climate Change in Malawi (CISONEcC)
 • CCAP Synod of Livingstonia (SOLDEV)
 • Alinafe Community Hospital (ECM)
 • Salvation Army Malawi
 • Church and Society CCAP Nkhoma Synod
 • Active Learning Centre The Rights Advice and Information Project
 • Luke International Norway