Malawi

Malawi er et av de fattigste landene i verden. Det er høy dødelighet blant mødre og barn. Kun 54 prosent av kvinnene føder på sykehus. Tilgang til gode helsetjenester er svært viktig for å redusere spedbarnsdødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet.

Vinjeru Mhango (29) er jordmor i Malawi og reiser rundt på motorsykkelen sin til ulike landsbyer for drive helsehjelp. Foto:Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Vinjeru Mhango (29) er jordmor i Malawi og reiser rundt på motorsykkelen sin til ulike landsbyer for drive helsehjelp. Foto:Kristine Flyvholm / Kirkens Nødhjelp.

Vårt arbeid gjør mennesker, spesielt kvinner og unge, i stand til å kreve sine rettigheter og bygge sin kapasitet for sosioøkonomisk endring. 

Våre programmer

Reproduktiv helse– Hvert nyfødt barn er en dyrebar gave. Den gaven har vi alle ansvar for å passe på, sier jordmor Vinjeru Mhango (29) i Malawi. 

Les historien til Vinjeru

 

 

Vårt mål, ved å levere reproduktive helsetjenester med god kvalitet, er å redusere dødelighet blant mødre og barn og forbedre deres helseindikatorer, levere seksuelle reproduktive helsetjenester til unge og redusere svangerskap blant mindreårige. Gjennom våre partnere leverer vi integrerte helsetjenester til våre mottakere, som blant annet inkluderer prenatal pleie, HIV-testing og -veiledning, screening og tidlig behandling av livmorhalskreft, samt omfattende seksuell og reproduktiv helseopplæring for ungdommer.

Dialogøkter i lokalsamfunn er en del av oppsøkende tiltak og kampanjer som tilbys ved helsestasjoner. Disse dialogene, som inkluderer medlemmer av lokalsamfunn og religiøse og tradisjonelle ledere, oppmuntrer menn til å støtte deres gravide koner og gi omsorg til nyfødte barn. Arbeidet med Helsedepartmentet og Christian Health Association of Malawi har avdekket en kritisk mangel på helseinfrastruktur. Derfor bygger vi helsefasiliteter, spesielt fødsels- og barselsklinikker, i avsidesliggende områder, og tilbyr ordentlige boliger til de ansatte i et forsøk på å beholde kvalifisert helsepersonell på landsbygda.

Femia James (19) viser fram sin nyfødte sønn til familien. Han ble født på Kanyama helseklinikk som Kirkens Nødhjelp har bygget på landsbygda i Malawi. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Bekjempelse av kjønnsbasert vold (GBV)

Kjønnsbasert vold er utbredt i Malawi, og drives av tradisjonell skadelige skikker. Fattigdom og analfabetisme gjør folk sårbare for menneskehandel. Gjennom våre partnere jobber vi tett sammen med kvinner, menn, unge og religiøse ledere for å øke bevisstheten for å hindre GBV og fremme positiv endring i personlige og institusjonelle forhold mellom kjønnene. Vi gir religiøse ledere opplæring i å fremme likestilling for alle gjennom teologisk lære. Som en konsekvens står religiøse ledere opp mot menneskehandel og vold mot personer med albinisme i kampanjer som «End It Now Campaign» av de kvinnelige prestene i Adventist-kirken og Malawi Network Against Traffickings «16 days of Activism against Gender Violence». Vi jobber for å påvirke implementeringen av relevant lovgivning for å få slutt på kjønnsbasert vold, og vi medvirket da Trafficking in Persons Act (lov mot menneskehandel) ble vedtatt. Vi samarbeider tett med sivilsamfunnsorganisasjoner, politiet, rettsvesenet og sosiale tjenester for å identifisere og straffe de som står bak GBV og menneskehandel, og tilbyr rehabiliterings- og integreringstjenester for ofrene. 

Forvaltning av naturressurser

Vårt mål er å ta tak i miljøutfordringer knyttet til gruvevirksomhet, mangel på åpenhet mellom investorer og regjeringen, og manglende lokal deltakelse i beslutningsprosesser. Med våre partnere, spesielt Natural Resource Justice Network (NRJN), fremmer vi og engasjerer oss i dialog for å sikre rettferdig fordeling av rikdom, revidere ineffektive skatteregler, og bekjempe skatteunndragelse og korrupsjon som har stor effekt på inntektene fra gruveindustrien.

Vi fremmer også den proaktive rollen rettighetshavere spiller i å holde regjeringen og investorer ansvarlige og sikre forbedringer i politikk og juridiske rammer som regulerer gruveindustrien. Med NRJN har vi oppnådd milepæler med hensyn til to av våre viktige kampanjeagendaer:

 • innføringen av «Right to Information Law», og
 • Malawis mulige umiddelbare inntreden i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Vi kjemper for tildeling av midler til lokalsamfunn som er direkte berørt av gruvevirksomhet og tilbyr juridisk støtte mot tyveri av land. Vi hjelper med å opprette strukturer for gruveinteressenter på det lokale nivået og på distrikstnivå for å støtte fellesskapsinitiativ under samfunnsansvar.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

I de senere årene har Malawi vært offer for gjentatte kriser forårsaket av naturkatastrofer i form av flom og tørke. Vi prioriterer vann, sanitær og hygiene (WASH) i vår nødhjelp. Vi er en del av Malawi ACT forum, og vi tilbyr spesialisert kapasitetsbygging innen WASH. Sammen med ACT-partnere har vi nylig utvidet vår nødhjelp til flyktninger, først de fra Mosambik, men med en vurdering om å samarbeide tett med FNs høykommissær for flyktninger om bosetting av eldre flyktningesaker fra en rekke andre afrikanske land.

Hvor vi jobber

Vi har fokusert på 10 av de 28 distriktene i Malawi i vår strategiske plan 2016 – 2020.

I den sørlige regionen med de høyeste fattigdomstallene og befolkningstettheten, fokuserer vi på fem distrikter: Balaka, Mangochi, Mulanje, Mwanza og Phalombe.

I den nordlige regionen implementerer vi prosjekter i to distrikter, Mzimba og Karonga.

I den sentrale regionen, med relativt lite fattigdom men med stor nød på landsbygda, jobber vi i tre distrikter i regionen: Lilongwe, Mchinji og Ntchisi.

Hvem vi jobber med

Vår tilstedeværelse i Malawi stammer fra 2002, og vi samarbeider med et bredt utvalg sivilsamfunns- og trosbaserte partnere, med store befolkningsgrupper. Vi jobber også tett sammen med departementer og myndigheter på forskjellig nivå, som er relevante for våre programmer.

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner i Malawi og i nær kontakt og samordning med lokale myndighetsstrukturer. Dette stemmer overens med vår overordnede målsetning om å bidra til bærekraftig utvikling for Malawi og dets folk. Våre partnere har vist en fellesskapssentrert tilnærming, omfattende erfaring og stor kunnskap om den lokale konteksten.

I mange land i Afrika er private aktører ansvarlige for mye av helsetjenestene. Vår lokale partnerorganisasjon i Malawi, Christian Health Association of Malawi (CHAM), er ansvarlig for 37 % av helsetjenestene i landet. Enda viktigere er at denne organisasjonen utdanner rundt 80 % av alt helsepersonell i landet. Kirkens Nødhjelp har, i samarbeid med CHAMs sykepleierskoler og seks sykepleierskoler i Norge, jobbet for å doble antallet utdannede sykepleiere i Malawi. Vi har også jobbet for å øke kvaliteten på utdanningen. Programmet er nå i sin andre fase, og resultatene er lovende.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Christian Health Association (CHAM)
 • Ecumencial Councelling Centre (ECC)
 • The Center for Human Rights (CHRR)
 • Chisomo Children Club
 • Evangelical Lutheran Development Commission (ELDS)
 • Evangelical Association of Malawi (EAM)
 • Malawi Interfaith HIV and Aids Association (MIAA)
 • Quadria Muslim Association of Malawi (QUAM)
 • Catholic Commision for Justica and Peace of the Diocese of Chikhwawa
 • Youth Net and Councelling (YONECO)
 • Churches Action and Relief Development (CARD)
 • Civil Society Netwwork on Climate Change in Malawi (CISONEcC)
 • CCAP Synod of Livingstonia (SOLDEV)
 • Alinafe Community Hospital (ECM)
 • Salvation Army Malawi
 • Church and Society CCAP Nkhoma Synod
 • Active Learning Centre The Rights Advice and Information Project
 • Luke International Norway