Mali

Kirkens Nødhjelp i Mali

 • Vært der siden: 1984
 • Penger brukt i 2015: 34,5 millioner kroner

Mali er et av de minst utviklede land i Afrika. I perioden 2012-13 har landet vært preget av en rekke kriser inkludert tørke, borgerkrig, statskupp, terrorisme og militær intervensjon. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp til Mali, og jobber med konfliktløsning og klimatilpasning for å nevne noe.

Solcellepanel gir energi i MaliZeïnabou Abdoulaye jobber full tid med å reparere og sette opp nye solcellepaneler i Timbuktu, som gir landsbyen fornybar energi. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Mali er et av de minst utviklede land i Afrika. I perioden 2012-13 har landet vært preget av en rekke kriser inkludert tørke, borgerkrig, statskupp, terrorisme og militær intervensjon. Til sammen gjør dette at situasjonen i landet er uforutsigbar og ustabil. Høsten 2014 er regjeringen og væpnede opposisjonsgrupper i ferd med å forhandle om løsninger på konfliktene i landet, mens de mange flyktningene og internt fordrevne har begynt å vende tilbake.

Kvinners posisjon i det maliske samfunnet er svak. Kvinner er lite representerte rundt bordene der beslutninger tas. Deres deltakelse i fredsprosesser og i samfunnsliv for øvrig er svært begrenset. Kvinner giftes bort tidlig, og omskjæring av kvinner er utbredt, selv om dette er et alvorlig brudd på menneskerettigheter, og en praksis som ofte etterlater store helseplager. 

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelp jobber i hovedsak i regionene Kidal, Gao og Timbuktu i Nord-Mali.

Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med dyktige lokale organisasjoner, og har dermed vært i stand til å  levere humanitær nødhjelp til mennesker i nød nord i Mali helt siden starten av 2012, til tross for den pågående konflikten. Selv om mange flyktet, har de fattigste og mest sårbare blitt værende. De trenger hjelpen aller mest. Dette arbeidet pågår fortsatt.

I 2013 ga Kirkens Nødhjelp i samarbeid med lokale organisasjoner nødhjelp til mennesker i elleve kommuner i Kidal, deriblant sju skoler, og tre kommuner i Gao. Nødhjelpen bestod blant annet av rent vann, tilgang på trygge og gode toaletter, opplysning om hygiene og utdeling av enkle hygieneartikler, nødhjelpsproviant og mat til særlig gravide og ammende kvinner og barn. 

Likestilling og kvinners rettigheter

Kirkens Nødhjelp har et omfattende arbeid for å spre informasjon om kvinners rettigheter og få slutt på ulike typer vold mot kvinner. Vi er også i dialog med myndighetene i landet, som vi håper vil vedta nasjonale lover som kan forhindre vold mot kvinner, og sikre helsetjenester og juridiske rettigheter for voldsofre. I 2013 alene nådde vi ut til over 600 000 mennesker med dette arbeidet, hvor omtrent halvparten var menn.

Hjelp til å leve med klimautfordringer

Nord-Mali grenser mot Sahara-ørkenen, og er et ekstremt tørt og goldt område. Små forandringer i regnvannsmønstrene skaper store utfordringer for befolkningen som bor i her. Kirkens Nødhjelp jobber for å hjelpe mennesker i nord-Mali med å tilpasse seg et endret regnmønster. For eksempel lærer vi bort metoder for å samle på det lille regnvannet som faller, og det lille flomvannet som kommer, slik at vannet kan brukes når det trengs. En vannreserve er gull verdt når tørken blir langvarig. Da kan avlingene vannes og dyrkes fram likevel, og bonden kan brødfø seg selv og familien. Over 12 000 mennesker i Mali fikk hjelp til å takle klimaendringenes konsekvenser i 2013.

Konfliktløsning

Kirkens Nødhjelp samarbeider også med lokale maliske organisasjoner for å finne løsninger på lokale konflikter og fremme forsoning mellom grupper som har stått på ulike sider i konflikten de senere årene i nord-Mali.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • ASSADDEC - Association Sahélienne d’Appui au Développement Décentralisé
 • ADAGH
 • GRAIP - Groupe de Recherche pour l’Amélioration des Initiatives des Populations
 • GARI - Groupe des Artisans Ruraux d’Intadeyni
 • TASSAGHT
 • GREFFA - Groupe de Recherche et de Formation Femmes Action
 • Consortium of GRAIP & TASSAGHT
 • AMSS - Association Malienne pour la Survie au Sahel
 • AMADE - Association Malienne pour le Developpement
 • Médecins du Monde France
 • WILDAF - Women in Law and Development in Africa
 • APAFE MUSO DANBE - Appui à la Promotion des Aides Familiales
 • CMDID - Centre Malien pour le Dialogue Interpartis et la Démocratie
 • IAMANEH