Myanmar

Kirkens Nødhjelp i Myanmar

  • Vært der siden: 2008 (prosjekter også støttet på 1990-tallet)
  • Penger brukt i 2018: 7.5 millioner kroner

Gjennom et felles kontor og landsprogram, støtter Kirkens Nødhjelp og DanChurchAid (DCA) lokale og nasjonale sivilsamfunn i deres arbeid for menneskerettigheter, utvikling og sterke lokalsamfunn. Alle våre aktiviteter tar sikte på å oppfylle FNs bærekraftsmål og at ingen etterlates i Myanmars nasjonale utviklingsprosess.

Skolebarn i E Thu Tha, en leir for internt fordrevne i Myanmar. Foto: Henriette Bjerke/Kirkens Nødhjelp

Våre programmer

Bekjempelse av ulikheter

Vi jobber med lokalsamfunn og lokale menneskerettighetsforkjempere for å fremme demokrati, rettssikkerhet, respekt for menneskerettigheter og elimineringen eller forebygging av brudd på menneskerettigheter og diskriminering, for eksempel kjønnsbasert vold.

Vi jobber også for å bygge plattformer der lokale myndigheter og lokalsamfunn sammen kan finne løsninger på utviklingsspørsmål på en deltakende og ansvarlig måte som respekterer rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Redd liv og bygg sterke lokalsamfunn

Støtte til mennesker på flukt i Myanmar
Undervisning til kvinner i en burmesisk flyktningleir like ved grensebyen Mae Sot. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Naturkatastrofer og konflikt truer livene og verdigheten til mennesker i Myanmar. Vi hjelper mennesker med å gjenreise seg fra katastrofer gjennom rettidig humanitær hjelp. Vi hjelper mennesker med å skape bærekraftige levebrød, og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte.

Vi jobber også for å bygge tryggere lokalsamfunn som er frie for vold gjennom våre samfunnssikkerhetsmetoder og minerisikoopplæring. Vi støtter våre partneres beredskapsrespons ved å utvikle beredskaps- og risikostyringsplaner.

Hvor vi jobber

Vi jobber i det sørlige og østlige Myanmar, i tillegg til i Dry Zone og statene Shan og Kachin, ettersom disse områdene er blant de fattigste i landet etter tiår med væpnet konflikt og hyppige naturkatastrofer.

 Hovedkontoret er basert Yangon, med et feltkontor i Thailand.

Se også nettstedet til vår partner DCA

Hvem vi jobber med

Vi jobber med mange interessenter for å knytte arbeidet på grasrotnivå til nasjonale politikkendringer, og engasjerer samfunnsledere og trosbaserte og sekulære sivilsamfunnsorganisasjoner og relevante myndigheter på alle nivåer. Vi hjelper våre partnere gjennom kapasitetsbygging,​ nettverk og ledsaging. Mange av våre partnere er i stand til å reagere på kriser ved å mobilisere lokalsamfunn og nettverk for effektiv hjelp.

Viktige dokumenter