Myanmar

Vårt arbeid i Myanmar fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimasmart landbruk og jobbskaping; og fredsbygging.

Livet til befolkningen i Myanmar som er bosatt i områder med etniske minoriteter, har blitt påvirket av borgerkrigen i landet siden slutten av 1940-årene. Til tross for landets overgang til demokrati i 2011 og den nasjonale våpenhvileavtalen i 2015 foregår det fortsatt væpnede konflikter og tvangsforflytting av befolkningen i disse områdene i dag. Myanmar er også et av landene i verden som er mest utsatt for naturkatastrofer som gjentakende flom, sykloner og tørke. Disse naturkatastrofene sett sammen med effekten av klimaendringene påvirker befolkningen og landområdene i Myanmar. Med dette som bakteppe møter befolkningen utallige utfordringer når det gjelder trygghet, å kunne tjene til livets opphold og brudd på menneskerettighetene. Kjønnsbasert vold er en alvorlig utfordring i landet, og det er bevis på seksuelle overgrep, partnervold, vold i hjemmet og menneskehandel og økonomisk utnytting. Myanmar mangler statlige tiltak for overlevende av kjønnsbasert vold, og en slik type vold blir ofte sett på som en privatsak blant befolkningen. De som opplever og lever i slike sjokkerende og stressende livssituasjoner, har ofte en mangel på økonomisk sikkerhet og er mindre motstandsdyktige for ytre påvirkninger. Dette øker ofte sannsynligheten for at de kan bli utnyttet.

myanmar23 (1) (1).jpg

Hvem er vi

Kirkens Nødhjelp har minsket behovet for humanitær hjelp og bidratt med langsiktig utvikling og støtte for de marginaliserte befolkningsgruppene i Myanmar siden tidlig i 1990-årene. En tilstedeværelse i landet ble etablert i 2008 i kjølvannet av syklonen Nargis. I 2017 slo Kirkens Nødhjelp seg sammen med den danske søsterorganisasjonen Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) og etablerte et samarbeidsprogram i landet.

Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp jobber med sivilsamfunnet, inkludert religiøse aktører, siden de nyter høy legitimitet i lokalsamfunnene. Partnerskap med lokale organisasjoner er en nøkkelstrategi i arbeidet med å styrke det sivile samfunnet og er nødvendig for å få til en bærekraftig utvikling av det sivile samfunnet i Myanmar.

myanmar2 (2).jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp / Frikirkens Nødhjælp legger til rette for at lokalsamfunn i Myanmar skal kunne leve et verdig liv og utnytte seg av sine rettigheter i et trygt, rettferdig og fredelig samfunn. Sammen med sine samarbeidspartnere har Kirkens Nødhjelp / Frikirkens Nødhjælp iverksatt humanitære programmer og prosjekter med langsiktig utvikling i Myanmar innenfor de følgende områdene:

  • Kjønnsbasert vold (GBV)
  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
  • Fredsbygging

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp / Frikirkens Nødhjælp jobber for å øke den lokale motstandskraften i samfunnet og bygge broer over de store gapene i den humanitære utviklingskjeden nord i delstaten Shan og sørøst i Myanmar.

Langsiktig utvikling

I Myanmar fokuserer Kirkens Nødhjelp / Frikirkens Nødhjælp på å forebygge seksuelle overgrep og menneskehandel. Vi legger også vekt på de manglende jobbmulighetene for unge og hvor utsatt lokalsamfunnene er for klimaendringer. I Myanmar-programmet jobbes det også for å øke kommunikasjon og sosialt samhold mellom etniske, sosiale og religiøse grupper. Alt dette jobbes med samtidig for å forsikre at befolkningen i Myanmar kan leve verdige liv.

Hvor jobber vi

I Myanmar har Kirkens Nødhjelp / Frikirkens Nødhjælp iverksatt programmer i de sørøstlige delene av landet, den tørre sonen (Mandalaysletta), den nordre delstaten Shan og i Yangon-regionen. Programmene er innrettet mot jenter, kvinner og ungdommer i lokalsamfunnene, siden disse gruppene er mest utsatt for kjønnsbasert vold, arbeidsledighet og naturkatastrofer. Landsbysamfunn og etniske samfunn er også prioritert i disse programmene.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Frikirkens Nødhjælp (DanChurchAid)
  • Legal Clinic Myanmar (LCM)
  • Young Men’s Christian Association (YMCA)
  • Karen Women’s Empowerment Group (KWEG)
  • Karen Baptist Convention (KBC)
  • Myanmar Heart Development Organisation (MHDO)