Nepal

Dette har Kirkens Nødhjelp gjort i Nepal siden jordskjelvene:

Over 24.000 mennesker har fått tilgang til rent vann.

Over 25.000 mennesker har fått tilgang til toaletter.

Over 3500 permanente latriner har blitt bygd.

Ett år etter det dødelige jordskjelvet i Nepal, bor fortsatt fire millioner mennesker uten ordentlig tak over hodet. Hundretusener mangler tilgang på rent vann og sanitære løsninger. Over 8500 mennesker omkom i det kraftigste jordskjelvet i Nepal på 80 år.

Behovet for rent vann og midlertidige sanitæranlegg er av FN utpekt som noe av det mest akutte etter de kraftigste jordskjelvene i Nepal på 80 år. 

Gjennoppbyggingsarbeidet i Nepal er i godt i gang ett år etter jordskjelvene. Foto: Paul Jeffrey / ACT Alliance

Rent vann er avgjørende for de overlevende som nå graves ut av ruinene, og som står på bar bakke etter to ødeleggende jordskjelv. Faren for dehydrering og smittespredning er stor i slike situasjoner. 

Vannutdeling i Nepal.
Bilde av vannutdeling i byen Bungmati i Bhaktapur, Nepal, hvor vi sørger for at 5000 jordskjelvrammede har tilgang til rent og trygt drikkevann. I tillegg har vi satt opp latriner, og er i gang med å fikse byens vannkilde så tilgangen varer. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

I samarbeid med våre partnerorganisasjoner Danske Folkekirkens Nødhjelp og det Lutherske Verdensforbund har vi siden dagen etter det første skjelvet deltatt i nødhjelpsarbeidet med flere hundre hjelpearbeidere. 

Kirkens Nødhjelps partner LWF er i gang med utdeling av nødrasjoner i Nepal.
Kirkens Nødhjelps partner LWF er i gang med utdeling av nødrasjoner i Nepal.

Kontakt

Giverservice

E-post: giver@nca.no
Tlf: 820 44 004

Pressevakt

Tlf: 932 42 493

Viktige dokumenter