Palestina og Israel

Kirkens Nødhjelp i Palestina og Israel

  • Vært der siden: 1996 (Støttet også i 1954-1985, 1992)
  • Penger brukt i 2017: 14.5 millioner kroner

Kirkens Nødhjelp støtter palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. I tillegg støtter vi sykehus, helseklinikker, yrkesskoler og næringsutvikling i Gaza og Jerusalem.

Gaza, juli 2015: Traumebehandling av barn ved Al Ahli sykehuset i Gaza ett år etter siste krig.
Gaza, juli 2015: Traumebehandling av barn ved Al Ahli sykehuset i Gaza ett år etter siste krig. Foto: Kirsti Næss/Kirkens Nødhjelp

I Gaza har over 1,9 millioner mennesker vært utsatt for beleiring som har fratatt dem muligheten til å brødfø seg selv og holde vitale samfunnsfunksjoner i gang siden 2007. I løpet av 50 forferdelige krigsdøgn sommeren 2014 ble over 2000 mennesker drept, over 10 000 såret og over 100 000 husløse.

På Vestbredden river Israel palestinske hus, tvangsflytter palestinere og annekterer palestinsk land for å utvide de israelsk-jødiske bosettingene på okkupert land. Mange familier har først opplevd at huset de bodde i ble revet, for deretter å oppleve at telt og annen nødhjelp de fikk av internasjonale organisasjoner også ble ødelagt. Seperasjonsmuren som Israel bygger langt inn på palestinsk territorium, skjærer tvers igjennom palestinske lokalsamfunn. Muren skiller bønder fra jorden sin, barn fra skolen og befolkningen fra helsetilbud. Voldelige bosettere angriper sine palestinske naboer, mens de selv blir beskyttet av israelske soldater. I 2013 ødela bosettere 13 000 oliventrær. Dette var en katastrofe for småbøndene som livnærte familiene sine ved hjelp av disse trærne.  

Jerusalem er uløselig knyttet til tre religioner og minst to folk. I dag er den palestinske befolkningen, kristne som muslimer, i ferd med å bli presset ut. Samtidig nektes mange palestinere som bor utenfor Jerusalem adgang til sine hellige steder.

Arbeidet vårt

Fredsarbeid

Kirkens Nødhjelp støtter palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. For eksempel ved å prøve beslutninger om tvangsflytting av palestinere i det israelske rettssystemet.

Vi er også engasjert i Kirkenes Verdensråds praktiske fredsarbeid, og hvert år sender vi 16 nordmenn til Vestbredden for å være «ledsagere». Ledsagerens jobb er å være til stede og gi beskyttelse til palestinere som risikerer overgrep eller rettighetsbrudd. De er øyenvitner som gjennom foredrag og blogger formidler hverdagslivet under okkupasjon – også etter at de har vendt hjem til Norge.

Les alt om ledsagerprogrammet og hvordan bli ledsager her!

Vi ser det også som vår oppgave å formidle kirkene i Midtøsten sine stemmer som sier at kristen teologi er basert på kjærlighet og solidaritet med de undertrykte, og er et rop om rettferdighet og likeverd mellom folkeslag. Sammen med andre internasjonale humanitære organisasjoner søker vi å påvirke våre hjemlige myndigheter, EU og andre store aktører. Vi utfordrer hele det internasjonale samfunnet til å bidra for å få en fredelig og rettferdig løsning på konflikten, slik at begge folkegrupper får muligheten til å utforme sin egen framtid gjennom demokratiske prosesser.

Nødhjelp til Gaza

Under krigen sommeren 2014 hjalp Kirkens Nødhjelp Al Ahli Arab-sykehuset, som er drevet av den anglikanske kirke, med å skaffe medisiner samt drivstoff til strømaggregatene. Dette gjorde det mulig for sykehuset å behandle mer enn 4000 pasienter som strømmet dit i løpet av krigen.

Etter at bombene stilnet begynte vi, sammen med lokale organisasjoner, arbeidet med å sikre rent vann og hygieneartikler til 5000 mennesker. Vi støtter også mor-barn-klinikker som mottar rundt 200 pasienter daglig og som fokuserer på å hjelpe underernærte og traumatiserte barn. 

Vi støtter også kvinner med å bygge opp igjen næringsvirksomheter som ble ødelagt i krigen. Dette arbeidet har pågått siden forrige krig og blir nå trappet opp, slik at flest mulig kommer i gang igjen med viktige, inntektsbringende aktiviteter.  

Helse- og næringsutvikling

Kirkens Nødhjelp støtter sykehus og helseklinikker både i Gaza og Jerusalem. Sammen med Mellomkirkelig råd, KFUK-KFUM Global, Kirkens Bymisjon og Stiftelsen Betanien er vi involvert i det nasjonale palestinske kreftsykehuset Augusta Victoria i Øst-Jerusalem. Sykehuset er viktig for å bevare palestinsk tilstedeværelse i den hellige by. Radiumhospitalet i Oslo og sykehuset Betanien i Bergen bidrar med videreutdanning av medisinsk personale, ved at leger og sykepleiere derfra kommer til Jerusalem og omvendt. Tilsammen fikk over 73 000 mennesker i Palestina tilgang til helsetjenester gjennom arbeid støttet av Kirkens Nødhjelp i 2013.

Vi støtter også prosjekter som gir utdanning til kvinner og hjelper dem å starte sin egen næringsvirksomhet, både i Gaza og i Betlehem. For eksempel får kvinner låne penger til å skaffe seg geiter eller kyllinger, slik at de kan selge melk eller egg på markedet. Noen setter opp små drivhus hvor de for eksempel dyrker tomater og jordbær. Disse aktivitetene gir kvinnene viktig inntekt. Noen kvinner har ved hjelp av disse prosjektene klart å bygge opp virksomheter som sysselsetter flere kvinner. De melder at det har vært viktig for å styrke kvinnenes stilling i familien og samfunnet.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

Palestinske partnere

Israelske partnere

Vårt regionale og internasjonale partnerorganisasjoner for arbeidet i Midtøsten