Romania

Kirkens Nødhjelp i Romania

  • Vært der siden: 2013 (Støttet også i 1956-1961, 1975-1983, 1989-1995, 1999)
  • Penger brukt i 2018: 2.4 millioner kroner

Kirkens Nødhjelp støtter et samfunnssenter for fattige i Roman, en by i den rumenske regionen Moldova. Senteret har en omfattende og integrert tilnærming med et fokus på utdanning og jobbskaping, sosial inkludering og helsetjenester. Kirkens Nødhjelp fremmer også mangfold og toleranse mot Roma-minoriteten, fremmer Roma-historie i skoler og skaper konstruktiv dialog med lokale myndigheter for å løse problemene som lokalsamfunnene har. ​

Fattigdommen i Romania er stor, så stor at den også er synlig i Norge på gater og torg. 85 prosent av romfolk i Romania lever under fattigdomsgrensen og romfolket forblir en av de mest marginaliserte gruppene på tvers av kontinentet. Mange lever isolert fra resten av samfunnet, opplever stadig trakassering og diskriminering og har liten eller ingen utdanning. Bare én av tre voksne har arbeid, og mange barn dropper ut av skolen. 

Mange barn slutter på skolen blant Roma-befolkningen. I prosjektet Kirkens Nødhjelp støtter, får barn muligheten til å delta på individuelt tilpasset utdanning som har som må å reintrodusere de til skolesystemet så snart som mulig.

Hva vi gjør

Det er ingen representasjon i landet og hovedkontoret i Oslo støtter programmet. Programmet drives av våre partnere Fundatia Umanitara Pacea og Agentia Impreuna

Fundatia Umanitara Pacea

Fundatia Umanitara Pacea er en frivillig organisasjon etablert av den katolske fransiskanerordenen. De driver en barnehage, en skole, en helseklinikk, voksenopplæring og oppsøkende helse- og sosialtjenester. De fokuserer spesielt på barn, som trenger stabilitet, utdanning og sikkerhet for å kunne unnslippe fattigdomsfellen og bli aktive borgere. 

Det langsiktige målet er å sikre Roma-folket tilgang til offentlige skoler, helsetjenester og jobber, i tillegg til muligheten til å engasjere seg i politikk på alle nivåer i samfunnet.

Agentina Impreuna

STØTT VÅRT ARBEID I ROMANIA

Kirkens Nødhjelp fremmer også mangfold og toleranse mot Roma-minoriteten med partner Agentia Impruna ved å fremme Roma-historie i skoler og skape konstruktiv dialog med lokale myndigheter for å løse problemene lokalsamfunnene har. ​ Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten hos lærere, elever og borgere om holocaust, slaveri og Roma-folkets bidrag til samfunnsutviklingen. Det tilbyr informasjon for å bekjempe fordommer og diskriminering samtidig som det øker selvtilliten til Roma-barn. Roma-samfunn får opplæring i å bli aktive borgere, og bygger samarbeid mellom medlemmene av forskjellige etniske grupper som er i stand til å diskutere med lokale myndigheter for å løse problemene som påvirker deres hverdag.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp støtter 2 partnere i Moldova-regionen, i Roman og Bacau. Kampanjetiltak organiseres på nasjonalt og lokalt nivå med relevante myndigheter. 

Bedriftsstøtte?

Representerer du en bedrift som ønsker å støtte arbeidet vårt i Romania? Ta kontakt med oss på telefon 22 09 27 00 eller send en e-post til bedrift@nca.no.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere