Romania

Kirkens Nødhjelp i Romania

  • Vært der siden: 2013 (Støttet også i 1956-1961, 1975-1983, 1989-1995, 1999)
  • Penger brukt i 2018: 2.4 millioner kroner

Kirkens Nødhjelp støttet langsiktig arbeid i Romania fra 2013 til slutten av 2019.

Arbeidet ble fra 2014 gjennomført i samarbeid med vår søsterorganisasjon Svenska Kyrkan, som kanaliserte midler til Romania gjennom Kirkens Nødhjelp.

Vi støttet sammen to rumernske organisasjoner:

1. Fundatia Umanitara Pacea (FUP), som er en frivillig organisasjon etablert av den katolske fransiskanerordenen. De driver en barnehage, en skole, en helseklinikk, voksenopplæring og oppsøkende helse- og sosialtjenester i byen Roman, en by i den rumenske regionen Moldova. De fokuserer spesielt på barn, som trenger stabilitet, utdanning og sikkerhet for å kunne unnslippe fattigdomsfellen og bli aktive borgere.  Det langsiktige målet er å sikre Roma-folket tilgang til offentlige skoler, helsetjenester og jobber, i tillegg til muligheten til å engasjere seg i politikk på alle nivåer i samfunnet.

 

2. Agentia Impreuna, som er en organisasjon som arbeider for å fremme Roma-historie i skoler og skape konstruktiv dialog med lokale myndigheter for å løse problemene lokalsamfunnene har. ​Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten hos lærere, elever og borgere om holocaust, slaveri og Roma-folkets bidrag til samfunnsutviklingen. Det tilbyr informasjon for å bekjempe fordommer og diskriminering samtidig som det øker selvtilliten til Roma-barn. Roma-samfunn får opplæring i å bli aktive borgere, og bygger samarbeid mellom medlemmene av forskjellige etniske grupper som er i stand til å diskutere med lokale myndigheter for å løse problemene som påvirker deres hverdag.

 

Svenska Kyrkan vil fortsette å støtte disse to organisasjonene fram til slutten av 2021.

Hva har vi oppnådd gjennom vårt arbeid i Romania:

  1. Kirkens Nødhjelp  og Svenska Kyrkan har lyktes i å bedre livssituasjonen for romfolk i Roman som omfattes av arbeidet til FUP. For de anslagsvis 1000 innbyggerne i Olympic Village har vår støtte til  FUP betydd en forbedring av livssituasjonen, spesielt for barn og ungdom som har vært omfattet av tilbud om undervisning.

  2. FUP har med faglig input fra KN lyktes i å skape noen arbeidsplasser, spesielt på gartneriet som drives av fransiskanerbrødrene. Dette er arbeidsplasser som pr i dag har et inntektsgrunnlag uavhengig av FUP.

  3. Gjennom støtte til Agentia Impreuna har vi bidratt til å styrke oppmerksomheten rundt romfolks rettigheter i Romania