Sør-Afrika

Kirkens Nødhjelp i Sør-Afrika

  • Vært der siden: 1971
  • Penger brukt i hele sørlige Afrika i 2015: 24,8 millioner kroner

Sør-Afrika og andre land i det sørlige Afrika har sett store politiske og sosiale endringer i løpet av de siste tiårene. Likevel er fattigdom og marginalisering et faktum. Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner med å få politikerne til å ta beslutninger som får folk ut av fattigdom, beskytter miljøet og fremmer likestilling.

I Sør-Afrika jobber vi mye med politisk påvirkningKirkens Nødhjelps nettverk i store deler av Afrika deltok under klimatoppmøtet i Durban i 2011. Foto: Ida Thomassen/Kirkens Nødhjelp. 

Sør-Afrika og andre land i det sørlige Afrika har sett store politiske og sosiale endringer i løpet av de siste tiår. Sterk økonomisk vekst er positivt for regionen, men fattigdom og marginalisering er fremdeles et faktum. De rike blir rikere, mens fattigdommen fortsatt er stor og skaper økende sosial frustrasjon. Årsakene til dette er stort sett politiske, og en politikk som fordeler inntektene i landet litt mer rettferdig, vil kunne løfte millioner ut av fattigdom.

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelps kontor i Sør-Afrika jobber på en litt annen måte enn kontorene våre i resten av verden. Her støtter vi lokale organisasjoner i Sør-Afrika, Mosambik, Botswana, Namibia og Zimbabwe og deres arbeid med å få de med makt og myndighet til å ta beslutninger som får folk ut av fattigdom, beskytter miljøet og fremmer likestilling. 

Vi støtter kirker, organisasjoner knyttet til ulike trossamfunn, og frivillige organisasjoner som representerer de fattige. De vet hva som må til for at folk i deres distrikt eller område skal kunne ha et bedre liv. Sammen med ulike partnere bygger vi allianser og legger strategier for hvordan de kan påvirke de som sitter med makten og stå enda sterkere i møte med politikere og selskaper.

I tillegg hjelper vi organisasjonene til å koordinere seg og jobbe felles opp mot regionale og internasjonale institusjoner, som Southern African Development Community (SADC) og African Union (AU).

Temaer vi jobber med

Sammen med lokale organisasjoner i Sør-Afrika, Mosambik, Botswana, Namibia og Zimbabwe jobber vi med å:

  • Overvåke offentlige budsjetter, spore utgifter, og varsle hvis misbruk eller korrupsjon blir avdekket
  • Sikre rettferdig fordeling av inntekter som følge av lovgivning som sikrer at selskaper betaler skatt
  • Sikre god styring av gruvedrift og annen utvinningsindustri. Selskaper og myndigheter må respektere menneskerettighetene til de som bor i nærheten av gruvene og unngå miljøødeleggelser
  • Sikre like rettigheter for kvinner og menn. Flere kvinnner i lederjobber. Bekjempelse av vold mot kvinner og homofile.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere