Sudan

Kirkens Nødhjelp i Sudan

 • Vært der siden: 1971
 • Penger brukt i 2015: 67,1 millioner kroner

Sudan har vært preget av krig og konflikt i tiår. Landets befolkning er fattig. 80 prosent jobber med jordbruk og opplever stadig truende tørke. Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner, kirker og moskeer slik at de kan gi skolegang og helsetjenester til innbyggerne. I Darfur gir vi rent vann, sanitærløsninger og helsetjenester til flyktningene.

Kirkens Nødhjelp gir rent vann i Darfur, Sudan.

Kirkens Nødhjelp har gitt rent vann til flere flyktningleire i Darfur. Her ser vi kvinner tappe vann ved en vannstasjon vi har satt opp. Foto: Annie Bungeroth/Kirkens Nødhjelp

Vest i Sudan ligger den krigsherjede provinsen Darfur. Ifølge FN har opp mot 300 000 mennesker mistet livet i Darfur siden konflikten brøt ut i 2003. Fire millioner mennesker har blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, 340 000 av disse i 2014 alene. Også andre deler av landet er rammet av internkonflikter, særlig i grenseområdene mot Sør-Sudan. 

Sudan er en av de største oljeeksportørene i Afrika, og salg av olje er den viktigste inntektskilden for den sudanske staten. Oljefeltene ligger hovedsakelig i Sør-Sudan, men raffineriene og rørledningene som frakter oljen til Rødehavet går gjennom Sudan. Likevel er landets befolkning fattige. 80 prosent av befolkningen jobber med jordbruk, og svært mange er småskalabønder som må jobbe hardt for å skaffe seg not mat til livets opphold.

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sudan i over 40 år, og mye av arbeidet vårt handler om å hjelpe lokale organisasjoner og trossamfunn (som kirker og moskeer) til å bli gode, nyttige samfunnsaktører for sine egne innbyggere. Tidligere var det vi som bygde skoler og helseklinikker og boret brønner, men nå støtter vi lokale organisasjoner og lokalsamfunn slik at de kan gjøre det selv.

I 2013 fikk over 300 000 sudanere tilgang til helsetjenester og over 400 000 sudanere fikk tilgang til rent vann og gode sanitære forhold takket være Kirkens Nødhjelps innsats i landet sammen med lokale organisasjoner.

I Darfur i Sudan jobber vi for bedre tilgang på helsetjenester for folk i flyktningleirene
Kirkens Nødhjelp gir grunnleggende helsetjenester til gravide, ammende og barn i flere flyktningleire i Darfur. Særlig barn under fem år følges tett for å unngå feil- og underernæring. Foto: Kirkens Nødhjelp

Sudan er et land der enkelte skadelige tradisjonelle skikker fortsatt er utbredt. Omskjæring av kvinner er én av dem. Denne praksis, som er et overgrep og et brudd på menneskerettigheter fører ofte til omfattende helseproblemer for de kvinner og barn som blir utsatt for overgrepet. I 2013 fikk over 4000 kvinner og menn i Sudan økt sine kunnskaper og bevissthet om kvinners rettigheter og retten til å leve uten frykt for vold.

Darfur

Kirkens Nødhjelp driver et utstrakt arbeid for over 400 000 internflyktninger i sør- og vest-Darfur. Flyktningene får tilgang til rent vann og trygge sanitærløsninger, samt grunnleggende helsetjenester og utdanning. Arbeidet har pågått siden konflikten brøt ut i 2004.

Dette har vi sørget for i løpet av de siste 10 årene:

 • 6 milliarder liter rent vann
 • 7 millioner nødhjelpspakker med plastduk, tepper og myggnett
 • 22 000 trygge barnefødsler i våre klinikker
 • 14 klinikker som gir grunnleggende helsetjenester og behandling av feilernæring (med særlig fokus på barn under 5 år, gravide og ammende kvinner)
 • 350 brønner med håndpumpe
 • 200 vannstasjoner i 7 leirer (hver stasjon har gjennomsnittlig 8 tappekraner)
 • 28 solcellepanelsystemer
 • 16 000 toaletter

Dette arbeidet drives i samarbeid med aktører i vårt globale nettverk, ACT Alliance, Caritas Internationalis og lokale sudanske organisasjoner. 

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 300 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Sudan. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Sudan National Committee against harmful Traditional Practices (SNCTP) (FGM/Gender)
 • Babikr Badri Association (FGM/Gender)
 • SORD (FGM/Gender)
 • Sudan Council of Churches (SCC )(Peace building)
 • ERRADA (Emergency Preparedness and Response)
 • SOS Sahel (WASH/Peace building)
 • Sudan Aid (Health)
 • NRRDO
 • Al Ruhama for Development & Humanitarian Aid
 • Sudanese Development Call Organization (NIDAA)
 • Mubadiroon Organisation for Prevention of Disaster & War Impacts (MADAR)