Sudan

Kirkens Nødhjelp har vært en sentral aktør blant de humanitære internasjonale frivillige organisasjonene i landet. Våre nyskapende tiltak og løsninger for å levere livreddende støtte til konfliktrammede samfunn i hele det sørlige og sentrale Darfur, gjennom Darfur-programmet (DP), samt i statene White Nile og Kordofan, fortsetter å oppnå bærekraftige og varige resultater i et omskiftelig miljø. ​

Kirkens Nødhjelp gir rent vann i Darfur, Sudan.

Kirkens Nødhjelp har gitt rent vann til flere flyktningleire i Darfur. Her ser vi kvinner tappe vann ved en vannstasjon vi har satt opp. Foto: Annie Bungeroth/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp Sudans programfokus er å styrke integrerende programmodaliter mellom WASH, økonomisk rettferdighet og helse og ernæring, for bærekraft, lokalisering og kostnadseffektivitet. Det er spesiell vekt på å nå kvinner/jenter, barn og unge gjennom disse programmene.

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vann, sanitær og hygiene er vårt største program med banebrytende teknologiske løsninger for å styrke lokalsamfunnenes følelse av eierskap og styrke målgrupper som er mest berørt av konflikt. En slik tilnærming ikke bare gjenoppliver sosiale nettverk, men skaper også lokal grasrotskapasitet som er nødvendig for prosjektkontinuitet. Kirkens Nødhjelp Sudan hylles som den første internasjonale frivillige organisasjonen som har prøvd ut soldrevne vannpumper for å forbedre bærekraftig tilgang til vann. Hittil har programmet lykkes i å installere 29 soldrevne vannsystemer. 

Helse og ernæring

I Darfur i Sudan jobber vi for bedre tilgang på helsetjenester for folk i flyktningleirene
Kirkens Nødhjelp gir grunnleggende helsetjenester til gravide, ammende og barn i flere flyktningleire i Darfur. Særlig barn under fem år følges tett for å unngå feil- og underernæring. Foto: Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp Sudan har lykkes i å implementere lokaliseringstilnærminger for styrking av lokalsamfunn i dette programmet. Community Health Committees (CHCs) fungerer i alle lokalsamfunn der Kirkens Nødhjelp støtter en helseinstitusjon, og månedlige møter med CHC-er gjennomføres sammen med opplæring for å diskutere muligheter, utfordringer og hjelpestrategier. Roterende medisinfond som drives av og overvåkes av helsekomiteene har vist seg å lykkes i å gi pålitelig tilgang til rimelige legemidler.

Tverrgående prosjekter

Flerbrukstilnærming til vann: Gjennom denne tilnærmingen har sektoren forsøkt å sikre effektiv bruk av vann for helse og mindre økonomiske aktiviteter på husholdningsnivå. Denne tilnærmingen har bidratt sterkt til den samlede husholdningsinntekten, og styrker lokalsamfunnets bidrag i bruk og vedlikehold av vannanlegg.

Frøbanktilnærming: Frøbanker muliggjør rotering av ulike ernæringsmessige avlinger, forbedret tilgang og bygging av motstandsdyktighet når masseproduksjon av avlinger trues grunnet konflikt eller klimaendringer. Det er behov for færre matutdelinger, og selvberging forbedres.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Kirkens Nødhjelp Sudan kan skryte av en omfattende beredskaps- og responsplan gjennom koordinering på høyt nivå blant relevante interessenter, som muliggjør, forenklet, rask og rettidig respins. Spesielt i Darfur forsøker Kirkens Nødhjelp å standardisere kriseberedskap og respons på tvers av alle programaktiviteter og hos alle målgrupper. Dette har ført til at Kirkens Nødhjelp Sudan har tilgang til utfordrende konfliktområder gjennom sine partnere som har bygget sterke forbindelser til lokalsamfunn.

I tillegg sikrer proaktiv samhandling med miljøer av internt fordrevne forbedrede resultater og tjener som varslingssystemer for potensielle konfliktutbrudd. Kirkens Nødhjelp har bygget koblinger til staten og de lokale grasrotorganisasjonene/lokalsamfunns organisasjoner i form av Disaster Risk Reduction Committees (DRRCs) for å styrke kriseberedskap og respons på lokalsamfunnsnivå.  

Hvert år gir vi humanitær hjelp til mer enn 500 000 konfliktutsatte personer i Sentral- og Sør-Darfur og Kordofan.

Hvor vi jobber

Darfur-statene: fokus er fortsatt humanitær hjelp med mulig utvidelse til gjenreising. 

Greater Kordofan: gjenreisings- og utviklingsarbeid.

Mulig utvidelse til White Nile, der Kirkens Nødhjelp vil stole på ERRADAs ekspertise i dette området. 

Hvem vi jobber med

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sudan siden 1972, i tett samarbeid med lokale partnere, statlige departmenter og HAC, og har samlet et bredt spekter av ekspertise. Før Sør-Sudans uavhengighet jobbet Kirkens Nødhjelp tett med Sudan Council of Churches (SCC), men for tiden samarbeider vi med ERRADA, SCCs humanitære gren. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Sudan National Committee against harmful Traditional Practices (SNCTP) (FGM/Gender)
 • Babikr Badri Association (FGM/Gender)
 • SORD (FGM/Gender)
 • Sudan Council of Churches (SCC )(Peace building)
 • ERRADA (Emergency Preparedness and Response)
 • SOS Sahel (WASH/Peace building)
 • Sudan Aid (Health)
 • NRRDO
 • Al Ruhama for Development & Humanitarian Aid
 • Sudanese Development Call Organization (NIDAA)
 • Mubadiroon Organisation for Prevention of Disaster & War Impacts (MADAR)