Syria

Barn titter ut av en buss under evakueringen av den beleirede byen Douma i Øst-Ghouta. Foto: Bassam Khabieh/AlertNET
Barn titter ut av en buss under evakueringen av den beleirede byen Douma i Øst-Ghouta. Foto: Bassam Khabieh/AlertNET

Kirkens Nødhjelp har gjennom partnere arbeidet i Syria siden 2012. Siden da har vi levert rent vann, forbedret sanitærforhold og distribuert hygieneartikler til 4.1 millioner syrere – både internt fordrevne og flyktninger. Nå er våre partnere fra den ortodokse kirken på vei med nødhjelp til de sivile som nå lever i overbefolkede tilfluktsrom på landsbygda utenfor Damaskus. Vi ser enorme behov, og ønsker å oppskalere denne innsatsen. Med din hjelp kan det bli mulig!

Kart over Kirkens Nødhjelps innsats i Syria.

 

Vann, sanitær og hygiene

Rent vann redder liv i krisesituasjoner. Sammen med lokale syriske organisasjoner har Kirkens Nødhjelp nådd ut med rent vann til svært mange syrere, og arbeidet fortsetter. Hver kontekst krever sin egen løsning, og løsningene vi har levert i og utenfor Syria, er mange.

Bar Elias-leiren i Libanon gir Kirkens Nødhjelp vann, sanitær og hygieneopplæring til syriske flyktninger gjennom IOCC.I flyktningleiren Bar Elias i Libanon sikrer Kirkens Nødhjelp vannforsyning og sanitærfasiliteter samt hygieneopplæring til syriske flyktninger. Tankene på takene inneholder vann. Foto: Margrethe Volden/Kirkens Nødhjelp

Vi har utstyrt 350 husholdninger med nye vanntanker, og dermed sikret at 15 000 mennesker som fremdeles bor hjemme, har vanntilførsel i hjemmet.

Vanndistribusjonsnettet er nå ødelagt mange steder i Syria, og andre steder lider nettet av manglende vedlikehold når kommunale ingeniører er hindret fra å foreta reparasjoner på grunn av den pågående konflikten. Derfor har Kirkens Nødhjelp reparert og noen steder installert nye bestanddeler for å sikre et distribusjonsnett for mer enn 770 000 mennesker i Syria som ellers hadde vært uten tilgang til rent vann. Vi har også bygget 24 nye brønner, og vil fortsette med både reparasjoner, nyinstallasjoner, og brønnbygging i månedene fremover.

Kirkens Nødhjelp støtter hygieneundervisning på en skole i Aleppo.Kirkens Nødhjelp støtter hygienearbeid blant barn og unge i Syria. Her ser vi fra en skole i Aleppo hvor elevene lærer om hvorfor det blant annet er viktig med håndvask. Foto: GOPA

Rent vann og fokus på hygiene reduserer faren for vannbårne sykdommer blant folk på flukt, og en unngår at dødelige epidemier sprer seg. I perioden 2013-14 har over 18 000 interne fordrevede mennesker fått utdelt nødhjelpspakker med hygieneutstyr og informasjon om helse og hygiene slik at de kan beskytte seg mot vannbårne sykdommer. Å ha mulighet til å vaske seg og dermed opprettholde en viss hygienestandard, bidrar også til en følelse av verdighet når man er i en vanskelig situasjon.

I Libanon har Kirkens Nødhjelp nådd ut til om lag 52 000 syriske flykninger. Disse har fått tilgang til rent drikkevann, toaletter og dusjer, samt nødhjelpsartikler og hygieneartikler for å gjøre livet på flukt både litt lettere og mer hygienisk. Vi har også utbedret de sanitære forholdene ved 26 skoler og ti klinikker.


Syriske skoleelever i Damaskus lærer om god hygiene gjennom spill og lek. Den nye kunnskapen tar de med seg hjem og slik spres gode skikker som bidrar til at færre mennesker utsettes for smitte og sykdommer . Foto: GOPA

Mat og varme klær

I Syria og nabolandene kryper temperaturene langt ned på gradestokken i vintermånedene. Kirkens Nødhjelp har gitt 35 000 mennesker i Syria varme tepper, ovner, brensel, vinterklær, sko, maddrasser og vintertelt. 

Kapasitetsbygging

Som en del av Kirkens Nødhjelps katastroferespons bygger vi lokal kapasitet og gjennom vårt oppfølgingsarbeid sikrer vi at arbeidet holder tilfredsstillende kvalitet. Dette arbeidet består blant annet av å lære opp lokale organisasjoner og lokalsamfunn til å drive og vedlikeholde vann- og sanitærsystemer.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Lokale syriske landsbyer og lokale vann- og helsemyndigheter i ti provinser i Syria
  • International Orthodox Christian Charities (IOCC)
  • Department of Service to Palestinian Refugees (DSPR)
  • Kirker i Middle East Council of Churches (MECC)