Tanzania

Til tross for økonomisk vekst i Tanzania er fattigdom utbredt. Korrupsjon er et stort problem og mange mangler tilgang til helsetjenester og utdannelse. Kirkens Nødhjelp gir fattige blant annet muligheter gjennom spare- og lånegrupper, og utdanner anti-korrupsjonsgrupper.

Asha Rashidi Togopeni går fire ganger hver dag til den eneste vannkilden hun har i nærheten. Foto:

Asha Rashidi Togopeni går fire ganger hver dag til den eneste vannkilden hun har i nærheten. Vannet er skittent og gjør henne syk. Flere i landsbyen jobber som lokale "korrupsjonsjegere" og skal forsøke å få tilbake forsyningen av rent vann de en gang hadde. Foto: Hege Kristin Ulvin/Kirkens Nødhjelp

Ved å utnytte transformerende interreligiøse tiltak i lokalsamfunn, engasjerer vi medlemmer av lokalsamfunn og lokale partnere til å opprettholde fred og fremme sosialt samhold. Våre tverreligiøse samfunnsprosjekter om budsjettovervåkning og spare- og lånegrupper har vist seg å være avgjørende for harmonisk nettverksbygging og samhandling.

Vi fokuserer på å bekjempe fattigdom, forbedre forvaltning og fremme sosialt samhold gjennom våre programmer med gjennomgående saker som fredsbygging og tverreligiøse forhold, ungdomsdeltakelse og kjønnslikhet. Vår kapasitetsbygging av religiøse ledere gjennom tverreligiøse komiteer på distrikts-, regionalt og nasjonalt nivå har ført til positive resultater ved å overvinne religiøse barrierer og spenninger. Etablering av tverreligiøse nettverk for unge og kvinner har også vært avgjørende for å endre oppfatningene om religiøse roller og har også sikret deltakelse, mobilisering og involvering av unge og kvinner

Våre programmer

Økonomisk rettferdighet

Spare- og lånegrupper i Tanzania gjør at flere kan skaffe seg inntektsbringende arbeid
Moren til Yohana Karua er med i en spare- og lånegruppe i Chunya i Tanzania, og har gjennom den fått mulighet til å selge grønnsaker på markedet. Yohana hjelper ofte til. Inntektene fra grønnsakssalget er nok til å sikre Yohanas skolegang. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Vi tilbyr arenaer for økonomisk og sosial styrking av rettighetshavere ved å sikre dem grÜndermuligheter og bærekraftig sysselsetting. Arbeidet vårt i form av tverreligiøse Village Community Banks (IR VICOBA) har ført til at mottakere får større kontroll over verdikjeden og dermed en mer rettferdig andel av verdiskapningen.

I tillegg har det styrket gründeres ferdigheter og tilgang til økonomiske ressurser. Noen av våre inntektsskapende programmer innen jordbrukssektoren, for eksempel Small Holder Empowerment (SHE), gir bønder større eierskap og teknisk ekspertise i lagringsteknologier for å forbedre matvaresikkerhet.

Forvaltning av naturressurser

Vi styrker rettighetshavere politisk og sosialt gjennom budsjettovervåkning og kampanjer rettet direkte mot ansvarshavere. I den forbindelse bruker vi mobilisering, kampanjer og lobbyvirksomhet til å ytterligere forbedre rettighetshavernes mulighet til å gjøre en forskjell. Vi tilrettelegger for rettighetshaveres aktive deltakelse i Public Expenditure Tracking System (PETS), en modell for antikorrupsjonsarbeid gjennom budjsettovervåkning. 

Spesialavtale for Haydom Lutheran Hospital (HLH)

Som bidragsansvarlig for HLH som finansieres av den norske staten, er målet vårt å legge grunnlaget for et bærekraftig diakonsykehus i tanzaniansk sammenheng ved å bruke våre internasjonale og nasjonale trosbaserte nettverk og avslutte sykehusets avhengighet av én donor. Vi bistår medarbeiderne i deres kapasitetsutvikling på økonomiske og administrative saker, fremming av helsepolitikk og finansieringsmekanismer for diakonale sykehus.

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Våre programtiltak gir tilgang til rent vann, samt sanitære tjenester og hygienetjenester i sårbare lokalsamfunn. Gjennom aktiv borgerdeltakelse i WASH-tiltak, forbedrer vi ikke bare bærekraften til vannforsyningsinfrastruktur og -tjenester, men sikrer også tilsyn og åpenhet.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vi prioriterer WASH i vår nødhjelp for både pågående flyktningekriser og i eventuelle naturkatastrofer. Vi har direkte operasjonell kapasitet til å levere humanitær hjelp, i tillegg til et partnerskap med TCRS, som er en erfaren aktør innen nødhjelp. Vi samarbeider med relevante humanitære koordineringsmekanismer i Tanzania og samarbeider med våre partnere for å styrke ACTs koordineringsrolle i humanitær hjelp. 

Betydningen av dette pengeskrinet er enorm. Det gir 27 kvinner og 1 mann som deltar i spare- og lånegruppen i Illula i Tanzania øknomisk trygghet.
Betydningen av dette pengeskrinet er enorm. Det gir 27 kvinner og 1 mann som deltar i spare- og lånegruppen i Illula i Tanzania øknomisk trygghet. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Hvor vi jobber

I Tanzania jobber vi i Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kigoma, Kilimanjaro, Lindi, Manyara, Songwe, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Njombe, Coast, Shinyanga, Singida, Tanga, Zanzibar og Pemba. 

Hvem vi jobber med

Gjennom en tverreligiøs tilnærming om å jobbe med alle trosretninger og trosbaserte organisasjoner, styrker vi deres diakonale stemme og arbeid, i tillegg til deres administrative og økonomiske kapasitet. Vi tilbyr arenaer der personer og ledere i ulike trosretninger jobber sammen for gjensidig nytt for marginaliserte og sårbare mennesker, og for fred og utvikling av samfunnet.

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Tanzania. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Christian Council of Tanzania (CCT)
 • The Evangelical Lutheran Church of Tanzania East and Coastal Diocecse (ELCT ECD)
 • The Evangelical Lutheran Church of Tanzania Northern-Eastern Diocese (ELCT NED)
 • The Evangelical Lutheran Church of Tanzania Mbulu Diocese (ELCT Mbulu)
 • Four Corners Cultural Programme (4CCP)
 • Haydom Lutheran Hospital (HLH)
 • Ilula Orphanage Project (IOP)
 • National Muslim Council of Tanzania (BAKWATA )
 • Tanzania Episcopal Conference (TEC) 
 • Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS)  
 • Anglican Church of Tanzania​