Thailand

Kirkens Nødhjelp i Thailand

  • Vært der siden: 1977 (Støttet også i 1972-1973)
  • Penger brukt i 2015: 2 millioner kroner

I Thailand har mennesker som smittet med hiv lovfestet rett til medisinsk behandling, pleie og et liv uten stigmatisering og diskriminering. Men det er et stort gap mellom lovgivning og virkelighet. Kirkens Nødhjelp jobber sammen med sammen med religiøse organisasjoner for å gi de som er rammet er bedre liv.

I Thailand jobber vi for å bedre situasjonen for mennesker som er rammet av hiv og aids
I to år utga landsbylederen Sukam Jaipuk seg for å være hivpositiv for å bidra til å fjerne stigmatiseringen i landet. Foto: Marianne Preus Jacobsen/Kirkens Nødhjelp 

Thailand er et land vi gjerne forbinder med strandferie, kokosmelk-karri og en vennlig og imøtekommende kultur. Landet har opplevd en imponerende økonomisk vekst de siste 20 årene. Til tross for dette er fortsatt et betydelig antall mennesker fattige og sårbare, og Thailand har et av de høyeste nivåene for hivsmitte i Asia. Rundt 610 000 mennesker lever i dag med hiv i Thailand, og det er mye å gjøre knyttet til forebygging av smitte, og pleie og omsorg for de som er rammet av viruset. 

Mennesker som lever med hiv og aids har rett til medisinsk behandling, pleie og et liv uten stigmatisering og diskriminering. Dette er lovfestet i Thailand, men som i mange andre land er det også her et gap mellom lovgivning og virkelighet.

Stigmatisering er ofte det største hinderet for et menneske som er smittet med hiv for å få jobb og for å søke om hjelp. Frykten for å bli utskjelt, mobbet eller unngått kan føre til at et menneske ikke oppsøker medisinsk hjelp, selv om det i dag er fullt mulig å leve et langt og godt liv på hiv-medisiner, som også er gratis for alle i Thailand.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp finansierer 60 lokale sentre i Thailand som tilbyr pleie, støtte og rådgivning til mennesker som lever med hiv og aids. Sentrene ledes av buddhistiske, muslimske og kristne organisasjoner, og dette er viktig, fordi religion spiller en viktig rolle i Thailand. Når en aidssyk pasient får hjemmebesøk av en munk eller den lokale imamen, viser vi at aids er en sykdom på lik linje med andre sykdommer, og at den smittede fortjener respekt på lik linje med andre i samfunnet. Slik er vi med på å hjelpe til å redusere stigma og vise omverdenen at mennesker som er smittet med hiv har den samme verdigheten som andre.

Årlig får rundt 15 000 mennesker som er smittet eller deres familier, støtte og pleie gjennom arbeidet vårt i Thailand.

Dette arbeidet er en del av Thailands nasjonale innsats mot hiv og aids og finansieres av Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere