Vest-Sahara/Algerie

Kirkens Nødhjelp i Vest-Sahara/Algerie

  • Vært der siden: 1998
  • Penger brukt i 2017: 4.6 millioner kroner

I over 40 år har mennesker fra Vest-Sahara bodd i flyktningleire i Algerie. Her er feil- og underernæring et stort problem. Kirkens Nødhjelp støtter sykehus og helsestasjoner i leirene slik at særlig utsatte grupper som barn og gravide får den maten de trenger.

Fra flomkatastrofe i Vest-Sahara/Algerie i 2006Bilde fra en flomkatastrofe i 2006, hvor 50 000 mennesker ble hjemløse. Kirkens Nødhjelp bidro med blant annet telt. Foto: Christian Meisterlin/Kirkens Nødhjelp.

Vest-Sahara ble okkupert og forsøkt annektert av Marokko i 1976, i strid med folkeretten. Okkupasjonen er ikke godkjent av noe land. Rundt 165 000 mennesker i Vest-Sahara flyktet over grensen til det sørvestlige Algerie, hvor de har bodd i leire i snart 40 år. Algerie har formelt sett gitt fra seg suvereniteten over området leirene ligger i til Vest-Saharas eksilregjering (Polisario), og området er dermed juridisk sett en suveren stat i Algerie. Eksilstaten er organisert i tråd med byråkratiske normer og har departementer, et helsevesen og et eget rettssystem. Men leirene ligger midt i Sahara, og flyktningene er totalt avhengig av hjelp utenfra.

Arbeidet vårt

Helse og ernæring

Kirkens Nødhjelp har jobbet sammen med Vest-Saharas eksilregjering, andre ikke-statlige organisasjoner i området og med FN-systemet for å utvikle en helhetlig ernæringsstrategi for befolkningen i Vest-Saharas leire i Algerie.

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus har vi gjort ernæringsundersøkelser som viser at det er store utfordringer med feil- og underernæring generelt, og spesielt blant utsatte grupper som barn og gravide. For å rette opp dette har Kirkens Nødhjelp startet et ernæringsprosjekt ved ti sykehus i flyktningleirene i Algerie. Vi forsyner sykehusene med mat og sikrer næringsrik kost til rundt 1000 pasienter hver dag. I tillegg forsyner vi helsestasjoner i flyktningleirene med mat til pasienter og ansatte, og er spesielt opptatt av å behandle underernærte barn. Vi gir helsearbeiderne opplæring i hvordan de skal behandle og forebygge feil- og underernæring, og støtter ernæringsforskning lokalt, slik at helsearbeiderne kan gjennomføre egne undersøkelser på sikt.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • http://www.rasdstate.info/