Vietnam

Kirkens Nødhjelp i Vietnam

 • Vært der siden: 1994 (Støttet også i 1969-1981, 1990)
 • Penger brukt i 2018: 2.8 millioner kroner

Til tross for sterk økonomisk vekst, står Vietnam fortsatt overfor store utfordringer, blant annet innen helsetjenester og på grunn av klimaendringene. Kirkens Nødhjelp støtter fattige familier slik at de blir bedre rustet til å møte et endret klima, og vi jobber for å bedre tilgangen på helsetjenester, særlig for de som er rammet av hiv og aids.

I Vietnam gir biogass små familier tilgang på energi på en ren og billig måteFamilien Truong har gjennom støtte fra Kirkens Nødhjelp nå 13 griser som gir både inntekt og bioenergi. Foto: Cathrine Haugeli Halvorsen/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har medvirket i å skape juridisk rom og politisk aksept for den sosiale aktivismen til religiøse aktører i Vietnam, gjennom mange år med å demonstrere beste praksis og bygge relasjoner og tillit med de viktigste interessentene. I dag er Kirkens Nødhjelp den eneste internasjonale organisasjonen som har beholdt et bredt samarbeid med det vietnamesiske, trosbaserte sivilsamfunnet, gjennom organisatorisk og teknisk kapasitetsbygging.

Hvordan vi er organisert

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Vietnam siden 1994. I løpet av disse årene har Kirkens Nødhjelp Vietnam oppnådd en unik diplomatisk posisjon gjennom et sterkt partnerskap med Vietnam Fatherland Front (VFF) og strategiske forhold til religiøse ledere og fremtredende trosbaserte organisasjoner.

Kirkens Nødhjelp er nå i ferd med å gradvis fase ut sin tilstedeværelse i Vietnam. I denne prosessen bruker Kirkens Nødhjelp betydelige ressurser for å sikre den langsiktige bærekraften til programmer som for tiden er avhengige av Kirkens Nødhjelps ekspertise. Vår nye tverreligiøse partner, Ham Long Centre (HLC), ble etablert i 2016 og vil ta over Kirkens Nødhjelps mandat og rolle. Kirkens Nødhjelp utvikler nå HLCs kapasitet til å tjene som både diplomatisk tilrettelegger for dialog og som et senter som spesialiserer seg i kapasitetsbygging og organisatorisk utvikling av trosbaserte organisasjoner.

Våre programmer

Kirkens Nødhjelps arbeid fokuserer på:

 • Kampanjer for å bygge støtte og rom for tiltak fra trosbaserte organisasjoner
 • Tilrettelegging for dialog, nettverksbygging og samarbeid på tvers av tro og mellom religiøse og statlige aktører
 • Kapasitetsbygging av religiøse ledere og aktivister
 • Utvikling av prøveprosjekter i lokalsamfunn og referanseprosjekter

Kriseberedskap og rask respons

En historisk milepæl ble nådd i desember 2015 for Kirkens Nødhjelp Vietnam. Kirkens Nødhjelp organiserte National Interfaith Conference (NIC), der 500 religiøse og politiske ledere ble samlet i Hue, Vietnam, for den første nasjonale tverreligiøse konferansen om miljøet og klimaendringer. Med alle lederne til landets 14 religioner til stede, ble en felles erklæring signert som gir et juridisk rammeverk for deltakelsen av trosbaserte aktører i mobilisering av samfunnet omkring miljøet og i respons til klimaendringer.

Denne politiske erklæringen fra den nasjonale tverreligiøse konferansen er en milepæl, og åpner en politisk dør og en ny arena for religiøse aktører i Vietnam. Siden den gangen har Kirkens Nødhjelp begynt å bygge den institusjonelle kapasiteten til trosbaserte organisasjoner, spesielt innenfor kriseberedskap, slik at de kan utvide sin evne til å levere grunnleggende tjenester og lokal koordinering under naturkatastrofer.

Hvem vi jobber med

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Vietnam siden 1994. I løpet av disse årene har Kirkens Nødhjelp Vietnam oppnådd en unik diplomatisk posisjon gjennom et sterkt partnerskap med Vietnam Fatherland Front (VFF) og strategiske forhold til religiøse ledere og fremtredende trosbaserte organisasjoner.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Vietnam’s Fatherland Front
 • Women’s Union
 • Farmer’s Association
 • Youth Union
 • Buddhist Associations
 • Catholic Dioceses
 • Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics
 • Vietnam Buddhist University
 • University of Hue
 • Provincial Health Department
 • Provincial AIDS Committee
 • Provincial Natural resources and environment department
 • Vietnam Red Cross
 • Commune People’s Committees