Vietnam

Kirkens Nødhjelp i Vietnam

 • Vært der siden: 1994 (Støttet også i 1969-1981, 1990)
 • Penger brukt i 2015: 9,6 millioner kroner

Til tross for sterk økonomisk vekst, står Vietnam fortsatt overfor store utfordringer, blant annet innen helsetjenester og på grunn av klimaendringene. Kirkens Nødhjelp støtter fattige familier slik at de blir bedre rustet til å møte et endret klima, og vi jobber for å bedre tilgangen på helsetjenester, særlig for de som er rammet av hiv og aids.

I Vietnam gir biogass små familier tilgang på energi på en ren og billig måteFamilien Truong har gjennom støtte fra Kirkens Nødhjelp nå 13 griser som gir både inntekt og bioenergi. Foto: Cathrine Haugeli Halvorsen/Kirkens Nødhjelp

Vietnam regnes som et mellominntektsland, som betyr at det ikke lenger er blant de fattigste i verden. Til tross for sterk økonomisk vekst, står Vietnam fortsatt overfor store utfordringer, blant annet innen helsetjenester og på grunn av klimaendringene.

Vietnam, med sin langstrakte kystlinje og mange elvebredder, er ofte utsatt for flom. Hvis klimaendringene fører til hyppigere og større tyfoner i Øst-Asia, vil vietnameserne plutselig være på frontlinjen. Mange mener at Vietnam allerede merker konsekvenser av et klima i forandring. Vietnam er også ett av landene i Asia hvor flest mennesker drukner hvert år.

Arbeidet vårt

Støtte til fattiges møte med et endret klima

Kirkens Nødhjelp ser en sammenheng mellom klimaendringer, forekomsten av flom, og antallet drukningsulykker i Vietnam. Derfor støtter vi omfattende svømmeopplæring for skoleelever i Vietnam, slik at barn som rammes av flom på landsbygda kan svømme til sikkerhet. Kronprinsparet besøkte dette prosjektet i 2014 sammen med et TV-team fra NRK-nyhetene, og lagde en reportasje om prosjektet som du kan se her.

Kirkens Nødhjelp støtter flere prosjekter som reduserer fattige menneskers sårbarhet overfor klimaendringer og naturkatastrofer. Det kan handle om å hjelpe folk i gang med nye landbruksmetoder, eller begynne å fiske i tillegg til å dyrke mark. For noen er det nyttig å spare litt penger i tilfelle det verste skjer og man mister alt i en flom eller annen type katastrofe. Da må man starte på nytt, og i så fall kan vi hjelpe folk til å opprette felles sparegrupper slik at det lille man har, kan bidra til en større pott når man sparer samlet.

I tillegg arbeider Kirkens Nødhjelp med å gi mennesker tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold i Vietnam, og vi har prosjekter der familier får mulighet til å produsere strøm ved hjelp av biogass.

Tilgang på helsetjenester

Kirkens Nødhjelp jobber for at også de fattigste i Vietnam skal ha tilgang til gode helsetjenester, særlig de som lever med hiv og aids. Vi er også interessert i å se nærmere på hvordan klimaendringer skaper nye helseutfordinger. Dette kan være økt spredning av vannbårne sykdommer eller sykdommer som spres av innsekter, som denguefeber, malaria og andre. Vi vil undersøke sammen med lokale organisasjoner hvordan best vi kan forebygge og tilpasse behandling for å ta høyde for dette.

Samarbeid lokalt

Kirkens Nødhjelp samarbeider med myndigheter i Vietnam både lokalt, i distriktene og på nasjonalt nivå. I tillegg er vi opptatte av at lokalbefolkningen skal være med når vi planlegger og gjennomfører prosjekter i Vietnam. Lokal kunnskap er helt uunnværlig når man skal bidra til positive forandringer i et samfunn, og det er viktig at den kunnskapen utvikler seg i takt med prosjektene.

Kirkens Nødhjelp i Vietnam har tidligere stått for mye av prosjektarbeidet selv, men vi ser med glede at politiske endringer i landet gir gradvis større rom for lokale organisasjoner i samfunnsutviklingen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Vietnam’s Fatherland Front
 • Women’s Union
 • Farmer’s Association
 • Youth Union
 • Buddhist Associations
 • Catholic Dioceses
 • Committee for Solidarity of Vietnamese Catholics
 • Vietnam Buddhist University
 • University of Hue
 • Provincial Health Department
 • Provincial AIDS Committee
 • Provincial Natural resources and environment department
 • Vietnam Red Cross
 • Commune People’s Committees