Ressursmateriell til jul

Her finner du forskjellige ressurser du kan benytte deg av i gudstjenestene i juletiden. I tiden frem mot jul, vil det fortløpende komme mer materiell og informasjon du kan benytte deg av på denne siden.

Tusen hjertelig takk til alle menigheter som hadde offer til vårt arbeid i julen!

Her er en takketekst som dere kan trykke i menighetsbladet dersom dere ønsker

 Tekst til menighetsbladBilde til menighetsblad

Foto: Lavania
Offergavene som ble gitt i vår menighet på julaften sørger blant annet at flere barn, som Laviana (5) fra Nord-Irak, kan få tilgang til rent vann og helsetjenester.

 

Et barn er født, ufattelig sårbart og med et uendelig potensial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen bedrift eller bli verdens beste lærer?
Det vet ingen. Vi vet bare at hun først må overleve barndommen sin.
Hvert minutt dør 11 barn som ennå ikke har rukket å fylle fem år.

Vær med på vår juleaksjon. La flere fylle fem!

Informasjonsark om aksjonen Om barnedødelighet og hva Kirkens Nødhjelp gjør  ÅRETS KAMPANJEFILM FILM om vårt helsearbeid i Malawi  

Innspill til preken på julegudstjenesten

Skrevet av Karen Margrete Kilane, trosopplærer i Oddernes menighet og skribent:

VOKSENT PUBLIKUM  BARNEVENNLIG

Her finner du ressurser til juleofferet

Ressurser til juleofferet

Materiell

Bestill blant annet vår omvendte adventskalender og vårt nye julesanghefte:

MATERIELLBESTILLING

Tenn Lys

Eyvind Skeie har skrevet et femte vers til "Tenn Lys". Her kan du laste ned Eyvinds refleksjoner om det nye verset. Her ligger også en nyinnspilling av Tenn Lys med Helene Bøksle og Oslo Soul Children som dere kan bruke til barnekor. 

TENN LYS - DET FEMTE VERSET AV EYVIND SKEIE TENN LYS - SINGBACK  TENN LYS - VIDEO

Sammen tenner vi det femte lyset!

Et enkelt opplegg for menigheter som har lyst til å løfte fram barns rettigheter og synliggjøre sitt globale, diakonale arbeid i adventstiden.

Opplegget er utviklet som del av vår juleaksjon Et barn er født, som i år setter fokus på barnedødelighet, med den positive oppfordringen: “La flere fylle fem!” Her vil det komme en film til hver søndag i advent. 

slik kan det gjøres  bønner Bønner powerpoint   rETT TIL tRYGG FØDSEL - VIDEO Rett til helsetilbud - video Rett til mat - video Rett til trygghet - video

Artikkel til menighetsblad

BOKMÅL NYNORSK  BILDER TIL ARTIKKELEN