Våre eksperter

Her finner du en liste over våre landeksperter og eksperter på ulike fagfelt.

Land:

Afghanistan:

Liv Steimoeggen

Liv Steimoeggen
Humanitær koordinator
Tlf: 951 12 183
E-post: lst@nca.no 
Pressefoto

Margrethe Volden

Margrethe Volden
Avdelingsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no 
Pressefoto

 

Angola:

Johan Hindahl

Johan Hindahl
Seksjonsleder
Tlf: 932 42 462
E-post: Johan.Hindahl@nca.no 
Pressefoto

 

Brasil:

Arne Dale
Seniorrådgiver
Tlf: 918 80 207
E-post: Arne.Dale@nca.no 
Pressefoto

 

Burundi:

Thomas Eng

Thomas Eng
Landrepresentant, Burundi
Tlf: +257 71 408 560
E-post: Thomas.Eng@nca.no 
Pressefoto

 

Den demokratiske republikken Kongo:

Hilde Wallacher

Hilde Ousland Vandeskog
Rådgiver, Advocacy
Tlf: 982 46 428
E-post: Hilde.Wallacher@nca.no 
Pressefoto

 

Den dominikanske republikk:

Ingvild Skeie

Ingvild Skeie
Spesialrådgiver på Fred
Tlf: 907 16 282
E-post: Ingvild.Skeie@nca.no 
Pressefoto

 

Etiopia:

Eivind Aalborg

Eivind Aalborg
Landrepresentant, Etiopia
Tlf: 971 67 987
E-post: Eivind.Aalborg@nca.no 
Pressefoto

Kari Øyen

Kari Øyen
Avdelingsleder Øst-Afrika
Tlf: 930 85 835
E-post: Kari.Oyen@nca.no 
Pressefoto

Guatemala:

Kristina Rødahl

Kristina Rødahl
Seniorrådgiver
Tlf: 932 42 473
E-post: Kristina.Rodahl@nca.no 
Pressefoto

Johan Hindahl

Johan Hindahl
Seksjonsleder
Tlf: 932 42 462
E-post: Johan.Hindahl@nca.no 
Pressefoto

Haiti:

Ingvild Skeie

Ingvild Skeie
Spesialrådgiver på Fred
Tlf: 907 16 282
E-post: Ingvild.Skeie@nca.no 
Pressefoto

 

Libanon:

Margrethe Volden

Margrethe Volden
Avdelingsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no 
Pressefoto

Ida Suhrke
Rådgiver
Tlf: 932 42 497
E-post: Ida.Suhrke@nca.no 

Malawi:

Johan Hindahl

Johan Hindahl
Seksjonsleder
Tlf: 932 42 462
E-post: Johan.Hindahl@nca.no 
Pressefoto

 

Mali:

Riborg Knudsen

Riborg Knudsen
Landrepresentant i Mali
Tlf: 932 42 475
E-post: Riborg.Knudsen@nca.no 
Pressefoto

 

Myanmar:

Margrethe Volden

Margrethe Volden
Avdelingsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no 
Pressefoto

Ida Suhrke
Rådgiver
Tlf: 932 42 497
E-post: Ida.Suhrke@nca.no 

Pakistan:

Arne Sæverås

Arne Sæverås
Seniorrådgiver på Fred
Tlf: 99471459
E-post: Arne.Saeveras@nca.no 
Pressefoto

 

Palestina:

Liv Snesrud
Spesialrådgiver
Tlf: 98 64 24 64
E-post: Liv.Snesrud@nca.no 

 

Romania:

Johan Hindahl

Johan Hindahl
Seksjonsleder
Tlf: 932 42 462
E-post: Johan.Hindahl@nca.no 
Pressefoto

 

Somalia:

Kari Øyen

Kari Øyen
Avdelingsleder Øst-Afrika
Tlf: 930 85 835
E-post: Kari.Oyen@nca.no 
Pressefoto

 

Sudan:

Odd Evjen
Spesialrådgiver
Tlf: 970 62 357
E-post: Odd.Evjen@nca.no 

Kari Øyen

Kari Øyen
Avdelingsleder Øst-Afrika
Tlf: 930 85 835
E-post: Kari.Oyen@nca.no 
Pressefoto

Syria:

Margrethe Volden

Margrethe Volden
Avdelingsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no 
Pressefoto

 

Sør-Sudan:

Odd Evjen
Spesialrådgiver
Tlf: 970 62 357
E-post: Odd.Evjen@nca.no 

Kari Øyen

Kari Øyen
Avdelingsleder Øst-Afrika
Tlf: 930 85 835
E-post: Kari.Oyen@nca.no 
Pressefoto

Tanzania:

Gwen Berge

Gwen Berge
Landrepresentant, Tanzania
Tlf: 908 07 720
E-post: Gwen.Berge@nca.no 
Pressefoto

 

Zambia:

Harald Nyeggen Sommer

Harald Nyeggen Sommer
Landrepresentant, Zambia
Tlf: 970 88 514
E-post: hag@nca.no 
Pressefoto

Johan Hindahl

Johan Hindahl
Seksjonsleder
Tlf: 932 42 462
E-post: Johan.Hindahl@nca.no 
Pressefoto

Fagfelt:

Bistand – innretning - faglig:

Ingrid Næss-Holm

Ingrid Næss-Holm
Rådgiver, Politikk og Samfunn
Tlf: 932 42 468
E-post: inh@nca.no 
Pressefoto

 

Flyktninger, naturkatastrofer og FN:

Gudrun Bertinussen

Gudrun Bertinussen
Seksjonsleder, Humanitær seksjon
Tlf: 932 50 254
E-post: Gudrun.Bertinussen@nca.no 
Pressefoto

 

Humanitær politikk og det humanitære systemet:

Arne Næss-Holm
Rådgiver
Tlf: 975 01 125
E-post: Arne.Naess-Holm@nca.no 
Pressefoto

 

Klima:

Håkon Grindheim

Håkon Grindheim
Klimarådgiver
Tlf: 467 91 493
E-post: Hakon.Grindheim@nca.no 
Pressefoto

Claes Book
Seniorådgiver, Klima
Tlf: 464 42 108
E-post: Claes.Book@nca.no 
Pressefoto

Cash og beskyttelse:

Renata Marie Ellingsen
Seniorådgiver, Klima
Tlf: 416 14 313
E-post: Renata.Marie.Ellingsen@nca.no 

 

Norsk utviklingspolitikk:

Ingrid Næss-Holm

Ingrid Næss-Holm
Rådgiver, Politikk og Samfunn
Tlf: 932 42 468
E-post: inh@nca.no 
Pressefoto

 

Religiøse Minoriteter:

Arne Sæverås

Arne Sæverås
Seniorrådgiver på Fred
Tlf: 99471459
E-post: Arne.Saeveras@nca.no 
Pressefoto

 

Religion og utvikling:

Gwen Berge

Gwen Berge
Landrepresentant, Tanzania
Tlf: 908 07 720
E-post: Gwen.Berge@nca.no 
Pressefoto

 

Rettferdig fordeling,internasjonale skatteregler og Paradise Papers:

Kjetil Abildsnes

Kjetil Abildsnes
Seniorrådgiver, Økonomisk rettferdighet
Tlf: 982 46 435
E-post: Kjetil.Abildsnes@nca.no 
Pressefoto

 

Korrupsjon/anti-korrupsjon:

Anders Østeby

Anders Østeby
Økonomisjef
Tlf: 918 93 789
E-post: Anders.Osteby@nca.no 
Pressefoto

 

Kjønnsbasert vold (GBV):

Silje Heitmann

Silje Heitmann
Seniorrådgiver
Tlf: 932 42 465
E-post: Silje.Heitmann@nca.no 
Pressefoto

 

Seksuelle og reproduktive helserettigheter (SRHR):

Thora Holter
Seniorrådgiver
Tlf: 982 46 442
E-post: Thora.Holter@nca.no 
Pressefoto

Haldis Kårstad

Haldis Kårstad
Seniorrådgiver
Tlf: 932 42 471
E-post: Haldis.Karstad@nca.no 
Pressefoto

Vann, sanitær og hygiene (WASH):

Gudrun Bertinussen

Gudrun Bertinussen
Seksjonsleder, Humanitær seksjon
Tlf: 932 50 254
E-post: Gudrun.Bertinussen@nca.no 
Pressefoto

 

Oljefondet:

Kjetil Abildsnes

Kjetil Abildsnes
Seniorrådgiver, Økonomisk rettferdighet
Tlf: 982 46 435
E-post: Kjetil.Abildsnes@nca.no 
Pressefoto

 

Urfolk:

Haldis Kårstad

Haldis Kårstad
Seniorrådgiver
Tlf: 932 42 471
E-post: Haldis.Karstad@nca.no 
Pressefoto