Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

COP21

FNs klimaforhandlinger i Paris, som skal bli enige om en klimaavtale som trer i kraft fra 2020.

Historisk ansvar

Prinsippet om at de landene som har mest ansvar for klimaendringene, også har mest ansvar for utslippsreduksjoner og bidra til tilpassning i fattige land.

CBDR

Prinsippet om "Common, but differentiated responisibility", betyr at alle land har et felles ansvar for klimaendringene, men at noen land har mer ansvar enn andre.