Disse glemte krisene er Kirkens Nødhjelp til stede i

Publisert: 26.06.2024. Tekst: Åsne Gullikstad

I skyggen av Ukraina og Gaza er millioner av mennesker verden over rammet av kriser som få kjenner til. Kirkens Nødhjelp er til stede: Her er noen av de «glemte» krisene vi jobber med.

Mange kriser i verden når sjelden overskriftene i mediene, og får heller ikke den støtten som trengs fra givere. De er «glemt» i det internasjonale samfunnet.

Ved inngangen til dette året listet det uavhengige nyhetsnettstedet The New Humanitarian opp 10 store humanitære kriser som ikke får stor nok oppmerksomhet av det internasjonale samfunnet: Sudan, Myanmar, Haiti, Sahel-regionen (Burkina Faso, Mali og Niger), Afrikas horn (Somalia og Etiopia), Den demokratiske republikken Kongo, Syria, Jemen, Venezuela og Afghanistan.

Kirkens Nødhjelp er til stede i de aller fleste av disse krisene, og har vært i mange av landene i en årrekke.

Men hva handler krisene om, og hva gjør Kirkens Nødhjelp der?

Her er en oversikt over noen av verdens største humanitære kriser, der Kirkens Nødhjelp arbeider.

Sudan

Dette er krisen:

I april 2023 brøt det ut borgerkrig i Sudan. Krigen har ført til at millioner er drevet på flukt både innenfor Sudan og til naboland.

Mer enn halve befolkningen i Sudan står overfor kritisk matmangel, ifølge FN. De kommende månedene kan 756.000 mennesker i Sudan bli utsatt for katastrofal matmangel og stå i fare for å sulte i hjel, varslet FN og nødhjelpsgrupper i juni 2024.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sudan i over 50 år med utviklingsarbeid. Siden krigen startet i 2023, har vi sikret tilgang til rent vann, doer og hygienepakker med såper og bind til tusenvis av mennesker. Vi har også arbeid mot kjønnsbasert vold, og driver blant annet forebygging av barneekteskap og tenåringsgraviditeter.

Borgerkrigen i Sudan startet i 2023. Bildet viser ødeleggelser i Omdurman utenfor Khartoum, som har vært hardt rammet.   Foto: Ivor Prickett/The New York Times/NTB

Haiti

Dette er krisen:

Haiti er et av de fattigste landene i verden, og har opplevd svært mange kriser, blant annet jordskjelvet i 2010, der minst 200.000 mennesker døde. Landet er i tillegg rammet av en voldsspiral med væpnede gjenger i og rundt hovedstaden, og dette ble kraftig forverret i år. Nesten 580.000 mennesker er nå internt fordrevet, noe som er en 60 prosent økning fra mars, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, IOM, i juni 2024.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp har i mange år jobbet med utvikling i Haiti, og har programmer sør i landet. Gjennom lokale partnerorganisasjoner bidrar vi til å skaffe bedre vann og toalettforhold. Vi jobber også med lokale partnere for å styrke landbruksproduksjonen slik at folk styrker sitt eget kosthold og får inntekter.

Vold fra væpnede gjenger har rammet sivilbefolkningen i Haiti hardt i lang tid, men ble enda verre i år. Her fra hovedstaden Port-au-Prince. Foto: REUTERS/Ralph Tedy Erol/NTB

Burkina Faso

Dette er krisen:

Burkina Faso gjennomgår en rekke kriser, som vold fra væpnede grupper, fattigdom, ulikhet, matmangel og klimaendringer. Som et resultat har over 1.4 millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine, noe som gjør Burkina Faso til en av de raskest økende fluktkrisene i verden, ifølge UNHCR.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelps program i Burkina Faso startet i 2020. Vi arbeider hovedsakelig med vann, sanitær og hygienetjenester, kjønnsbasert vold og seksuell og reproduktiv helse og fredsbygging. Mye av denne støtten går til internt fordrevne flyktninger. Vi sørger blant annet for angrepiller på voldtektsmottak og helsestasjoner. Vi driver fredsarbeid ved å styrke personer og grupper i lokalsamfunn og gjøre dem i stand til å megle i konflikter.

Sahel-regionen, blant annet Mali og Burkina Faso, er hardt rammet av kriser. Her fra Burkina Faso, der flyktninger fra Mali holder til i leiren i Goudebo. Foto: Joerg Boehtling/Imago/NTB

Mali

Dette er krisen:

Omtrent 32 prosent av Malis befolkning vil trenge humanitær hjelp i 2024, ifølge FN. Årsakene er blant annet væpnede konflikter og klimakriser som tørke og flom. Sikkerhetssituasjonen er blitt stadig tøffere, og jihadistiske gruppene har tatt stadig mer kontroll over større geografiske områder. Flere hundre tusen er internt fordrevet.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Vi gir folk økt tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester og forebygger kjønnsbasert vold. En viktig del av arbeidet har vært å styrke lokal konfliktløsning og å inkludere kvinner i fredsprosessene. Vi jobber også med tiltak som bygger motstandsdyktighet i lokalsamfunn for å gjøre samfunnet mer rustet for å håndtere kriser.

Væpnede konflikter og klimakriser som tørke har rammet Mali. Her spiller barn fotball ved en uttørket elv i Mopti i Mali. Foto: Michele Cattani/AFP/NTB

Somalia:

Dette er krisen:

Konflikt, vold og angrep preger landet og gjør at Somalia står på listen over verdens farligste land. De siste årene har mange mistet livet i voldelige angrep. I tillegg har landet vært preget av en mangeårig tørke, og i år har det vært en rekke flommer. Kjønnsbasert vold er et stort problem, det samme er vannmangel og matmangel. Landet har flere ganger vært på randen av hungersnød.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp jobber med vann, klimasmart jordbruk og matsikkerhet. Vi har også fredsarbeid som et av våre programarbeider. Vi jobber med å styrke småskala matprodusenter med den lokale matproduksjonen og redusere matkrisen i landet.

Somalia opplever tørke og sult. Her fra Hadji Khair utenfor Garowe i Puntland i Somalia i 2022. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Etiopia

Dette er krisen:

Krigen i Tigray-regionen i nord og tørke har ført til at 21 millioner etiopiere er avhengige av matvarehjelp utenfra. Etiopia er et av landene som er hardest rammet av klimaendringene. Både konflikt, tørke og flom har ført til at tre millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av i fjor. I tillegg har Etiopia tatt imot over en million mennesker fra andre land, mange fra Sudan.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp har i år vært til stede i Etiopia i 50 år. Der bidrar vi blant annet med fredsbygging, klimatiltak, vann, sanitær og hygiene og med arbeid mot kjønnsbasert vold. Vi jobber med å bekjempe sult, og i det krigsherjede Tigray bidrar vi blant annet med utdeling av frø og jordbruksredskaper.

I Tigray, som de senere år har vært rammet av krig og tørke, har Kirkens Nødhjelp delt ut frø og landbruksredskaper. Her fra like ved Mekelle i Tigray i 2024.  Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Den demokratiske republikken Kongo

Dette er krisen:

I 2024 trenger mer enn 25.4 millioner mennesker – en firedel av befolkningen i landet – hjelp. Aller mest alvorlig er situasjonen øst i landet, der væpnede kamper har forverret situasjonen det siste året. Kvinner og barn er særlig sårbare. Dette er en av verdens mest alvorlige kriser, ifølge FN. Klimaendringer, som særlig fører til flom, har forverret situasjonen.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

I DR Kongo jobber Kirkens Nødhjelp øst i landet. Vi bidrar blant annet til å skaffe rent vann, sanitærtjenester og hygiene – en del av dette som en respons på kolerautbrudd. Vi hjelper og beskytter overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold. Vi jobber også med arbeid for å bekjempe ulikhet og fattigdom.

I DR Kongo jobber Kirkens Nødhjelp øst i landet, blant annet med å skaffe vann. Her fra en vannpost i flyktningleiren i Minova i 2018.  Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Syria

Dette er krisen:

Mange år med krig i Syria har gjort den humanitære situasjonen svært alvorlig. Krigen som startet i 2011 har de siste årene gått over til en frossen konflikt. Økonomisk kollaps og klimaendringer forverrer situasjonen. I 2023 rammet et massivt jordskjelv befolkningen i nord.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Syria siden 2012, særlig med vann, sanitær og hygiene. Vi sørger for rent og trygt vann, reparerer ødelagt infrastruktur og bidrar med hygienetiltak i lokalsamfunn, skoler og helsestasjoner for å forebygge sykdommer. Gjennom lokale partnere tilbyr vi også psykiske helsetjenester og psykososial støtte for kvinner og jenter som er utsatt for kjønnsbasert vold.

Krig, konflikt og jordskjelv er noen av krisene som har rammet Syria. Her fra Aleppo, der Kirkens Nødhjelp har delt ut mat og hygieneartikler etter jordskjelvet i 2023 .  Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Afghanistan

Dette er krisen:

Etter flere tiår med krig og konflikt er den humanitære situasjonen for millioner av mennesker svært dårlig. Fattigdom er utbredt, og klimaendringer gjør situasjonen verre. Mer enn 23 millioner mennesker inne i Afghanistan og sju millioner afghanere i naboland trenger hjelp i 2024, ifølge UNHCR.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelps arbeid er særlig konsentrert om vann, sanitær og hygiene samt klimasmart landbruk og jobbskaping.  Vi støtter lokalsamfunn som er berørt av konflikt og katastrofer med distribusjon av nødhjelpsutstyr som telt og kjøkkenutstyr. Vi sørger for rent vann, sanitær og hygieneartikler, fremmer fredelig sameksistens og støtter jenter og kvinner som er utsatt for kjønnsbasert vold.

I grensebyen Torkam i Afghanistan arbeider Kirkens Nødhjelp og deler ut hygienepakker til afghanske flyktninger som er blitt utvist fra Pakistan.  Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp