Kirkens Nødhjelp – Bra at bistandsmål fastholdes

Regjeringen opprettholder bistandsnivået på 1 % av BNI i neste års statsbudsjett. – Fattigdomskrisen øker som følge av Covid-19. Nå er denne støtten livsviktig, mener Kirkens Nødhjelp.

dagfinn.jpg

– Det er bra at Norge tar ansvar og opprettholder bistandsnivået på 1% av BNI på bistand. Koronapandemien har skapt en ny fattigdomskrise og bistanden er viktigere enn på mange tiår. Bistandsmålet er avgjørende for norsk utviklingspolitikk som har bred støtte i folket, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten.

Han forventer at regjeringen står fast på dette målet gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget.

– Støtte til fattige mennesker nå er bokstavelig talt livsviktig og i vår egen interesse. Koronaviruset må bekjempes i hele verden om noen av oss skal komme tilbake til normalen, sier Høybråten. 

Viktig signal til andre land

I en fersk rapport har Kirkens Nødhjelp vist hvordan koronapandemien forsterker verdens kriser og ulikheter. Derfor er det viktigere enn noen gang at ambisjonene i norsk utviklingspolitikk holdes høyt. At Norge opprettholder bistandsnivået på 1% av BNI sender et viktig signal til andre land i en tid hvor mange opplever økonomisk krise. Kirkens Nødhjelp advarer Stortinget mot å kutte i rammen for det foreslåtte budsjettet.

– Et sterkere fokus på resultater av bistanden er bra, men det må ikke bli en unnskyldning for å senke ambisjonsnivået. Få om noen samfunnssektorer er gjenstand for mer systematisk evaluering, kontroll, rapportering og oppfølging enn bistanden, sier Dagfinn Høybråten.

Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom og gjeldskriser i mange land. Mange har mistet tilgang til livsviktig helsehjelp, og arbeidsledigheten har skutt i været. Det er også riktig å prioritere global helse sterkere i en slik situasjon.

Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp.