Krigens store stillhet

Torsdag 4. mai inviterer Kirkens Nødhjelp deg til et av vårens mest meningsfylte arrangementer på Nobels Fredssenter.

Seminaret er nå fulltegnet

Vold og overgrep begått av soldater i krig foregår i stort omfang og blir bevisst brukt som våpen i konflikter. Overgrepene brukes med overlegg for å ødelegge livene til kvinner og barn, og i de fleste tilfeller stilles ikke overgriperen til ansvar.

Slik kan vi ikke ha det.

Å bruke voldtekt og overgrep som våpen i krig må anses som en krigsforbrytelse, og de som er ansvarlige må stilles til rette. Uten ansvarliggjøring vil ikke overgrepene ta slutt.

Dette seminaret ser på omfanget av voldtekt og overgrep og hva som gjøres for å beskytte dem som er mest sårbare, samt hvorfor majoriteten av overgriperne ikke holdes ansvarlig for sine handlinger.

Vi vil også se på hvordan Kirkens Nødhjelps partnere arbeider for å løfte dette problemet og hva norske myndigheter kan gjøre for at det internasjonale samfunnet bedre kan forhindre disse brutale krigsforbrytelsene.

Vi har invitert partnere som risikerer livene sine for å hjelpe de kvinnene, ungdommene og barna som har overlevd voldtekt og seksuelle overgrep. De deler av sin innsikt og sine erfaringer for å belyse dette ofte skjulte våpenet i krig.

Gjester:

Dr Dennis Mukwege, Fredsprisnominert kirurg fra Kongo og en av verdens fremste eksperter på behandling av fysiske og mentale skader etter seksuell vold.

Ilwad Elman, returnerte til Mogadishu for å videreutvikle Elman Peace and Human Rights Centre i Mogadishu etter at faren ble drept, jobber med barnesoldater og voldtatte jenter.

Saja Michael, jobber med krisesentre for kvinner i Libanon, ABAAD, der hun fokuserer på forebygging og beskyttelse av kvinner og jenter, primært med flyktninger fra Syria.

Mustafa Abdulrahman Qasim er ansvarlig for Kirkens Nødhjelps familiesenter i Nord-Irak som gir psykososiale og psykiske helsetjenester til kvinner, jenter og barn som har blitt reddet, eller greid å unnslippe, fra ISIS.

Laila Bokhari, statssekretær i Utenriksdepartementet

Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelps generalsekretær

Seminaret finner sted på Nobels Fredssenter (Brynjulf Bulls plass 1) og starter klokken 13.00 og varer til 16.00.

12:30 samme dag presenterer Dr. Denis Mukwege utstillingen "Krigens store stillhet" som står på Fredssenteret fra 28. april til 8. mai.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men du må melde deg på i skjemaet under før 1. mai for å bekrefte din deltakelse, da det er begrenset plass.