Religiøse ledere står sammen mot kjønnsbasert vold

Vi vil ikke se på at våre religioner misbrukes for å rettferdiggjøre vold, sier 21 norske religiøse ledere i oppropet "Ikke i vårt navn", som ble overrakt regjeringen i forkant av FNs generalforsamling i september.

Oppropet overlevers i sammenheng med prosjektet "Å vinne over volden - Historier om kjønnsbasert vold"
Oppropet overlevers i sammenheng med prosjektet "Å vinne over volden - Historier om kjønnsbasert vold"

En av tre kvinner i verden har blitt mishandlet, voldtatt eller utsatt for andre typer vold, ifølge FN. I mange samfunn brukes religion for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker.

- Vi har vært for passive i møte med denne utfordringen. Vi nekter å se på at våre religioner misbrukes til å frata mennesker retten til å leve fritt uten frykt for vold, sier generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd. 

Kjønnsbasert vold rammer både kvinner og menn, og innebærer både seksualisert vold, familievold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, trafficking og vold mot seksuelle minoriteter. Oppropet tar avstand fra alle former for kjønnsbasert vold.

- Det er uakseptabelt at religion brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker. Når vår religion brukes til å rettferdiggjøre vold, må vi protestere og si: Ikke i vårt navn, sier generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd.

Utfordrer regjeringen

De religiøse lederne ber den norske regjeringen prioritere kamp mot kjønnsbasert vold i oppfølgingen av de nye globale bærekraftsmålene, som vedtas under FNs generalforsamling i september i år.

– På denne måten vil vi bidra til at kjønnenes likeverd blir en viktig prioritering i oppfølging av de nye bærekraftsmålene. Slik kan vi bidra til å sikre verden de verktøyene som trengs for å bekjempe de normene, stigmaene og diskriminerende holdningene som hindrer mange i å leve et liv fritt for vold og frykt, heter det i oppropet.

 – Lederne har en nøkkelrolle

Det er Digni, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp som har tatt initiativ til oppropet.

– Kirkens Nødhjelp har jobbet mot kjønnsbasert vold i flere tiår i over 20 land. Vi ser i vårt arbeid hvordan religiøse ledere har en nøkkelrolle for å endre holdninger og normer som opprettholder kjønnsbasert vold. Derfor er vi veldig glade for at så mange har sluttet seg til dette viktige oppropet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Oppropet overleveres på et frokostseminar om kjønnsbasert vold og religion på Litteraturhuset tirsdag morgen. 

Les hele oppropet her

Pressekontakter:

Hege Kristin Ulvin, Kirkens Nødhjelp
Tlf: 971 72 650

Sigbjørn Kiserud, Digni
Tlf: 414 52 797

 

Les mer om Kjønnsbasert vold og reproduktiv helse her

Vi arbeider med kjønnsbasert vold og reproduktiv helse i disse landene:

Den dominikanske republikk Etiopia
Guatemala Kongo
Malawi Mali
Pakistan Somalia
Sudan Sør-Sudan
Zambia  

Publisert: