Verdensvalg

2017

Rapport: Hvor går utviklingspolitikken?

Rapport

Hvor går utviklingspolitikken?

Det norske stortingsvalget er også et verdensvalg. På godt og vondt får norske politiske beslutninger globale følger.

I skrivende stund er et stortingsvalg like om hjørnet. Stortingsvalget er også et verdensvalg. På godt og vondt får norske politiske valg globale følger. En ny stortingsperiode byr på nye muligheter også i utviklingspolitikken. De viktigste målene har vi likevel klare. FNs, og verdens, bærekraftsmål, staker ut kursen for en mer rettferdig verden. Vi skal utrydde fattigdom og sult, bekjempe ulikhet i og mellom land, stoppe klimaendringene, sikre vann og gode sanitærforhold for alle – med mer. Dette skal vi oppnå om tre stortingsperioder – i 2030.

Klimaendringer, fattigdom, ulikhet og krig skaper dårlige livsvilkår og mørke framtidsutsikter for stadig flere mennesker. Folk vil ha skole og helsetilbud til barna sine, og en jobb så de kan forsørge familien sin. Mange steder er framtidsutsiktene så dårlige at folk ikke ser noen vei utenom å reise vekk. Vi lever i en stadig mer sammenvevd verden. Derfor betyr utviklingspolitikken vår noe også for oss her i Norge og Europa. Det er i alles interesse at norsk politikk bidrar til å skape en mer rettferdig verden.

Status for de siste fire årene

I denne rapporten gjør vi opp status for utviklingspolitikken både internasjonalt og her hjemme.

Last ned rapporten (pdf)

 

Tilbake