Vi må ikke glemme Sahel

Militærkupp, fattigdom og økende vold fra jihadistiske grupper gjør situasjonen svær vanskelig for befolkningen i Sahel. For denne regionen er det internasjonale samfunnets støtte, kanskje viktigere enn noen gang.

IMG_20180914_140811.jpg

Bilde fra vurdering av vann i Niger, liten jente henter skittent vann. Foto: Dagrou Serge Arthur Laigret/NCA / ACT Alliance.

Sahel-regionen ligger øverst på det afrikanske kontinentet og strekker seg fra Senegal i vest til Somalia i øst. Her ligger noen av verdens fattigste land. Nesten 35 millioner mennesker som lever i denne regionen har behov for nødhjelp, ifølge FN. 

Korrupsjon, dårlig styresett, mangel på jobb, ekstremvær og konflikter gjør situasjonen i flere av landene i Sahel svært vanskelig. 

I tillegg opererer mange jihadistiske- og væpnede grupper i Sahel, og flere av disse får stadig kontroll i nye områder. 

Mange steder er det få muligheter til å gå på skole og skaffe en jobb. Det gjør det enklere for de jihadistiske- og væpnede gruppene og rekruttere nye medlemmer.

En urolig politisk situasjon

Det siste militærkuppet i regionen var i Niger. I slutten av juli ble president Mohamed Bazoum avsatt av kuppmakere. Bazoum ble demokratisk valgt i 2021 og var alliert med Vesten i kampen mot militante islamister i Vest-Afrika.

I Nigers naboland Mali og Burkina Faso har det vært to militærkupp siden 2020. De tre landene ble selvstendige fra Frankrike på 1960-tallet, etter å ha vært franske kolonier. 

Lokale partnere er avgjørende

Kirkens Nødhjelp har arbeidet i Mali siden 1984, og siden 2020 har vi hatt et regionalt Sahel-kontor som dekker Mali og Burkina Faso. 

Her arbeider vi blant annet med å gi folk økt tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester og med kjønnsbasert vold. Vi arbeider for å styrke lokale fredsstrukturer og inkludere kvinner i fredsprosesser. I tillegg arbeider vi for å generelt bygge motstandsdyktighet i lokalsamfunnene.

I vårt arbeid har vi et stort fokus på å hjelpe jenter og kvinner som ofte er de mest sårbare i konflikter. 

Vi arbeider gjennom lokale partner, som har stor tillit i befolkningen, og kjenner godt til situasjonen i områdene hvor vi har prosjekter. Denne kunnskapen er helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes og gjøre en så god jobb som mulig. 

Det internasjonale samfunnet har et ansvar

Kirkens Nødhjelp er svært bekymret for utviklingen i Sahel, og at det internasjonale samfunnet og ulike aktører trekker seg ut og kutter støtte til nødhjelp og utviklingsarbeid, på grunn av den kompliserte politiske situasjonen. Men nettopp i denne situasjonen er det viktig å intensivere arbeidet for å bidra til å løfte befolkningen ut av fattigdom. Det er derfor viktig at Norge opprettholder sitt engasjement i denne regionen. 

Skal vi snu den negative utviklingen i Sahel må vi tenke langsiktig. Vi må fortsette arbeidet med å styrke lokale fredsstrukturer, redusere konflikter rundt naturressurser og bygge motstandsdyktighet i lokalsamfunnene. Det er spesielt viktig med tanke på krisen som mange lokalsamfunn nå står overfor. I tillegg må det skapes flere arbeidsplasser, særlig for unge mennesker. 

Skal vi få til dette må vi fortsette å jobbe tett med lokale partnere og bygge tillit i lokalsamfunn. Dette arbeidet vil bli krevende, men kanskje viktigere enn noen gang, om vi skal klare å bedre situasjonen for befolkningen i Sahel.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Teksten er også publisert i Dagen 29.8.2023

Publisert: