Kirkens Nødhjelps blogg

Kommer endelig ansvarspåskrivelsen?

Stortinget har den neste uken mulighet til å vise at Norge vil gå foran i klimakampen. Vil de gripe den?

Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomitéen for Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet.

I morgen får vi det første svaret. Stortingets energi- og miljøkomité avleverer da sin innstilling til klimameldingen som regjeringen la fram i fjor. Det aller største problemet med denne meldingen er at regjeringen har lagt opp til at Norge skal gjøre minst mulig på hjemmebane, og i størst mulig grad kjøpe oss fri. I kjent norsk stil.

Denne formen for klimapolitikk har preget det norske klimapolitiske landskapet i alle år. Norge har vist liten vilje til å kutte utslipp i kvotepliktig sektor, som blant annet omhandler norsk oljeproduksjon. Løsningen vår har heller vært å kjøpe kvoter for store deler av utslippene våre. Dermed har Norge ført en tut-og-kjør-politikk, der vi aldri har måttet ta et skikkelig oppgjør med norske utslipp. Dette har ført til at norske utslipp av klimagasser har økt med 3 prosent siden 1990. Til sammenligning har Sverige kuttet i sine utslipp med 26 prosent. Norge lar med andre ord alle andre gjøre jobben.

Norske utslipp fra 1990 til 2016. Bilde: Energi og klima.
Norske utslipp fra 1990 til 2016. Bilde: Energi og klima.

Denne politikken har vært Norges største ansvarsfraskrivelse i klimakampen.

Snur det nå?

I klimameldingen beskriver regjeringen sin klimastrategi fram mot 2030. Her kommer det fram at regjeringen vil drive med akkurat samme form for ansvarsfraskrivelse også i ikke-kvotepliktig sektor, der transport er den største kilden til utslipp. Også her ønsker de altså å kutte minst mulig.

Den gode nyheten er at regjeringen ser ut til å møte motstand i Stortinget. Arbeiderpartiet og deres representant i energi- og miljøkomitéen, Åsmund Aukrust, vil nå gå imot regjeringens ansvarsfraskrivelse. Aukrust foreslår å fastsette at Norge må kutte sine utslipp i ikke-kvotepliktig sektor nasjonalt. Med andre ord, at vi ikke kan kjøpe oss fri også i denne sektoren, men at Norge må gjennomføre reelle utslippskutt. Dette er en ny tone fra Arbeiderpartiet som gir oss nytt håp for norsk klimapolitikk.

Det er dette Kirkens Nødhjelp, Changemaker og KFUK-KFUM Global kaller en ansvarsskrivelse.

Hvor står de andre?

Det store spørsmålet nå er hvor de andre i opposisjonen står. Noen som foreløpig har forholdt seg stille i denne saken er KrF. Det knytter seg stor spenning til hvor de vil legge seg, siden Arbeiderpartiet vil være avhengig av støtte fra Krf for å få flertall for sitt forslag i Stortinget. Etter valget i fjor har KrF vist seg mer framoverlent i klimapolitikken enn på lenge. Forventingene er derfor nå store til at de gjør ord til handling, og krever en mer ambisiøs klimapolitikk. Kirkens Nødhjelp håper derfor å se at KrF gir støtte til Arbeiderpartiet sitt forslag i behandlingen av klimameldingen.

Mye hviler nå på KrF sine skuldre. Vi oppfordrer dem til å ta ansvar på vegne av Norge. Det innebærer å kutte utslipp på hjemmebane.

I vår felles klimakampanje kan du bidra til å påvirke norsk politikk ved å kreve at norske politikere tar ansvar i klimakampen. 

Del innlegget