Kirkens Nødhjelps blogg

Nødoperasjon etter Ceausescu

Et enkelt bistandsprosjekt ga innpass for flere lastebillass med sårt tiltrengt mat etter revolusjonen i Romania.

Bilde fra operasjonen i Romania etter Cheuchescos fall desember 1989. Mattransportene er fra månedene etterpå, der lastebilder ble transportert fra Ungarn. Foto: Arild Isaksen / Kirkens Nødhjelp.

16. desember 1989 startet revolusjonen i Romania. Ni dager senere ble presidentparet Ceausescu henrettet. Over 1100 mennesker ble drept i kampene, særlig i Timisoara og Bucuresti. Romania hadde i løpet av kommunistperioden utviklet seg til et europeisk «Nord-Korea», med dyrking av lederen og hans familie, med 80.000 politiske fanger og hvor tortur, drap og hensynsløs bruk av det beryktede hemmelige politiet Securitates holdt landet i et knugende jerngrep.

I Timisoara i Transilvania var den 38 års gamle biskop Laszlo Tøkes i den reformerte kirke en sentral utløser av revolusjonen. Tøkes visste hans dager var talte da Nicolae Ceausescu anklaget ham i en tale over TV for å stå bak den økende uroen i Romania. Men bare få dager senere, den 15. desember, startet den rumenske revolusjonen og biskopen slapp unna tortur og død.

Tid for å hjelpe

Det viste seg at Romania var et land helt på felgen etter Ceausescus diktatur. Alt manglet i butikkene, også mat, og det var lange køer foran butikkene når de hadde noe i hyllene.

Kirkens Nødhjelp hadde i flere år ved hjelp av den ungarskfødte soknepresten Laszlo Terray i Råde hatt kontakt med den lutherske kirken i Transylvania, med hovedkontor i Cluj. Terray hadde ved flere anledninger også reist til Romania, og Kirkens Nødhjelp støttet kirken økonomisk med penger og med musikkinstrumenter, og var en kanal for kontakt for kirken utenfor landets grenser. Men myndighetene fulgte kirken tett og prosjektet gikk under radaren og foregikk til dels i hemmelighet. Folk flest, også i kirken, var underkuet og levde i frykt for angivere og for Securitates. 

Over grensa i leid Lada

Kirkens Nødhjelp mobiliserte raskt, og Terray og undertegnede, på den tiden Transport - og Innkjøpsansvarlig i Kirkens Nødhjelp, reiste etter få dager til Ungarn, hvor vi ved hjelp av Hungarian Interchurch Aid kjøpte inn og lastet opp en lastebil og henger med matvarer. Spenningen var stor da vi i en leid Lada ledet an den lille konvoien over steppene i Ungarn i retning av Romania, og skulle krysse grensen. Men det gikk veldig fint, matvarehjelp ble tydelig verdsatt og vi ble godt hjulpet av grensepoliti og tollvesen, uten å måtte betale toll eller avgifter.

Ferden videre gikk til 4-5 forskjellige byer i Transilvania hvor de små lutherske menighetene stod som mottakere av hjelpen, men den skulle distribueres til de som trengte hjelpen mest som enslige forsørgere, barnerike familier og eldre.

Ekstreme miljøødeleggelser

Besøket gjorde et stort inntrykk. Romania var et helt nedslitt land hvor det var like mange esler og hester som biler, og vi så kvinner som vasket klær i bekker og elver. Byen Copsa Mica var beryktet for ekstreme miljøødeleggelser fra kull – og jernverk uten rensing. Soten trengte seg inn over alt, og folk var rett og slett møkkete av all forurensingen, og ikke minst syke. I en annen liten by var presten død, og prestekonen livredd for at romfolk skulle komme og stjele maten som skulle mellomlagres i prestegården. I Cluj var folk veldig nervøse, viste oss kulehullene etter kampene noen dager tidligere, og trodde Securitates skulle slå til igjen. Frykten etter mange års brutalt diktatur lå merkbart som en klam hånd over folk, og det tok lang tid for folk å bygge opp tillit etter mange år med angiveri og det hemmelige politiets brutale fremferd.

Hele transporten og utdelingen av mathjelpen gikk imidlertid helt fint og Laszlo Terray og undertegnede returnerte til Budapest etter en ukes tid.
I Budapest fikk vi et møte med helten fra revolusjonen, biskop Tøkes, som senere også ble politiker og medlem av Europaparlamentet helt fram til 2019.

Kirkens Nødhjelp gjentok matvaretransportene til Romania noen ganger, og senere engasjerte vi oss i flere år med hjelp til barnehjem i Romania, i samarbeid med vernepleierhøyskolen i Bergen. Også det var et spennende prosjekt, men det er en annen historie.

Den spede begynnelsen med matvarehjelp og instrumenter til Romania ga spiren til et omfattende samarbeid med partnerne Agentia Impreuna og Fundatia Umanitara Pacea (FUP) i årene fra 2013-2019. Her hjelper fransiscanermunken Lucian Bobarnac et rombarn med rene klær etter en dusj i barnehagen som FUP driver. Foto: Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp.