Kirkens Nødhjelps blogg

Kjøkkenhager og skolemat i kampen mot sult

Krigen i Ukraina, etterdønningen av pandemien og et klima som er i stadig større ubalanse har brakt verden inn i en sultkatastrofe. Basert på resultater og erfaringer fra arbeidet vi gjør i Malawi, mener jeg å kunne si at vi kan bidra med relevante løsninger på de voldsomme sultutfordringene verden står overfor.

Edu Charles er en av barna på førskolen som får mat gjennom våre prosjekter i Kambuwe i Malawi.

Malawi er et land med stor befolkningsvekst. Antall innbyggere er omtrent fordoblet de siste 20 åra. Befolkningstettheten er blant de høyeste i Afrika. Det sier seg selv at utfordringene står i kø her. Det handler blant annet om å bukt med sult og underernæring. Det handler om å produsere nok mat, sørge for matsikkerhet. I løpet av 18-20 år skal befolkningen ifølge prognosene øke til over 30 millioner. Framover må det produseres mye mer mat på samme, eller mindre, areal for å sikre befolkningen at befolkningen ikke sulter.

Underernæring og feilernæring med undervektighet som et resultat er et problem over hele Malawi. Dette fører igjen til at kortvoksthet. 37 prosent av Malawiske barn er kortere enn deres alder skulle tilsi.

I programmet Transform, som vi koordinerer sammen med NMBU og Utviklingsfondet, er deler av målsetningen å bidra til redusert forekomst av kortvoksthet i befolkningen. Dette gjør vi blant annet ved å sette søkelys på sunn og riktig ernæring for barn i førskolealder. Vi driver med opplæring av foreldre, gir de innføring i viktigheten av ernæringsrik mat for barn i de første leveårene, lærer bort enkle oppskrifter på matretter – og ikke minst gir vi de opplæring i hvordan kjøkkenhager med enkle vanningssystemer kan brukes til å sikre tilgang til god og sunn mat hele året gjennom. Mange produserer også mer enn de kan spise selv, og dette bidrar da til en kjærkommen ekstrainntekt for familien.

Giliseniya Sankhulani.jpgGilisenya Sankhulani er en av bøndene i Malawi som er med i vårt prosjekt som skal få bønder ut av fattigdom og sult.

Første steg på veien mot det langsiktige og ambisiøse målet om å redusere andelen kortvokste i Malawi er å finne effektive måter å redusere sult og underernæring på. Og nå begynner vi å få inn resultater som tyder på at vi er på rett vei. I begge de to distriktene hvor vi har jobbet systematisk og målrettet med ernæring i et par års tid, ser vi nå at andelen barn med alvorlig undervekt nå nærmer seg null. Samme trend ser vi hos barn med moderat undervekt. Det kan synes som om kombinasjonen av et sunt og næringsrikt måltid for barn i førskolen, opplæring av foreldrene i hva som er riktig ernæring, samt å gi de tilgang til kunnskap og enkel teknologi som gjør at de kan dyrke egen mat i små kjøkkenhager ved sitt eget hus, er svært effektivt.

Tall vi har innhentet fra helsemyndighetene viser at i de områdene vi jobber har vi nærmest klart å utrydde alvorlig underernæring, bare se på dette:

  • I Rumphi har 203 barn blitt kontrollert siden januar 2021. Tall fra august i år viser en nedgang fra 18 til 4 som er moderat underernærte. Ingen er akutt underernærte. 
  • I Mchinji er det en nedgang fra 53 til 12 som er underernærte, mens akutt underernærte har gått fra 8 til 1. 

IMG_5404.jpg
Gjennom ny teknologi og måter å sikre vanntilgang på, blir bønder mer robuste i kampen mot klimaendringene.

En helhetlig tilnærming og bruk av en rekke virkemidler for å forebygge underernæring ser ut til å være suksessoppskriften. Etablering av mødregrupper, opplæring i matlaging og ernæring. Opplæring av småbønder i hvordan de kan investere pengene sine i enkel teknologi som gjør at de kan dyrke jorda mer effektivt, drive klimasmart jordbruk og øke både inntektene og matsikkerheten sin har vist seg å virke svært godt. Tallene fra distrikter hvor vi ikke jobber med disse tiltakene viser ikke samme positive trend, så her gjelder å se på hvordan vi kan utvide arbeidet og i enda større grad ta i bruk våre løsninger som et ledd i kampen mot underernæring og sult.